X
Latvia.travel mobile app. Your official guide for travelling in Latvia.
Ladda ned

Du är här

Rigas jugendstil

Riga har all anledning att skryta med sin arkitektur, särskilt med det praktfulla arvet som jugendstilen efterlämnat. Under ditt Rigabesök bör du definitivt ta vara på chansen att se jugendstilen.

Arkitektur- och konstkännare anser att byggnationen av jugendstilhus i Riga var särskilt omfattande – 40% av byggnaderna i centrala Riga är uppförda i jugendstil, varför Riga välgrundat brukar kallas för jugendstilens huvudstad. För att bevara gamla stans uråldriga byggnader, Rigas trähus samt jugendstilarkitekturen har Rigas historiska innerstad inkluderats på UNESCO:s världsarvslista. Det finns fler än 800 jugendstilhus i Riga, varav de flesta återfinns i centrala Riga, särskilt kring Alberta iela och den så kallade tysta stadskärnan eller ambassadkvartalen, där varje byggnad är värd att beskåda.

Därför, när du promenerar i Riga, kolla inte ner i kullerstenarna och fäst inte all din uppmärksamhet på butiksfönstren, utan lyft blicken och se den överraskande arkitekturen – de intressanta jugendstilhusen!

Här följer en lista över de intressantaste jugendstilhusen i Riga:

 • Audēju iela 7, gamla stan (1899, A. Aschenkampf, M. Scherwinsky). Det första jugendstilhuset i Riga, med typiska stiliserade växtmotiv (iris, blommande träd, kaveldun) och masker.

 • Audēju iela 9, gamla stan (1900, K. Peksens). Byggnaden har ett intressant, för jugendstilen typiskt, solmotiv som symboliserar ett nytt liv som blommar ut.

 • Teātra iela 9, gamla stan (1903, H. Scheel, F. Scheffel). Detta hus pryds av mytologiska figurer – Athena och Hermes. Byggnaden kröns av figurer som föreställer Atlas, som på sina axlar håller ett jordklot av glas och zink. Jordklotet är upplyst kvällstid.

 • Vaļņu iela 2, gamla stan (1911, E. Friesendorff). Ingången väcker intresse med sina uttrycksfullt skulpterade gesims. Gudarna ur den grekiska mytologin – Asklepios (läkekonstens gud) och moiran Atropos (ödesgudinnan) symboliserar livets gång, hälsa och arbete.

 • Smilšu iela 2, gamla stan (1902). Byggnaden är ett av de bästa exemplen på jugendstil i Riga – fasaden pryds av en praktfull avbild av en påfågel, en av jugendstilens symboler för skönhet och självförtroende. Hermen under burspråket anses vara ett av de vackraste kvinnomotiven inom Rigas jugendstil.

 • Smilšu iela 8, gamla stan (1902, H. Scheel, F. Scheffel). En byggnad som är rikligt dekorerad med masker, hybrider och växtelement. Bägge portalerna pryds av den för jugendstilen så karaktäristiska avbilden av en melankolisk kvinna med slutna ögon. Prydnaderna i entrén anses av experter vara ett bra exempel på jugendstilens ornamentala form.

 • Tērbatas iela, 15/17, innerstaden (1905, K. Peksens). Detta är en av de första nationalromantiska byggnaderna i Riga med en fasad av uttrycksfulla siluetter i olika byggmaterial. Enligt beställarens önskemål samlades det i byggnationen använda travertinet från resterna av Staburagastenen.

 • Brīvības iela 47, innerstaden (1909, E. Laube). Ett utmärkt nationalromantiskt minnesmärke med en dynamisk komposition, burspråk i olika höjder, branta och betonade takplattor, höga gavlar och konformade hörnkornischer.

 • Elizabetes iela 10A och 10B, innerstaden (1903, M. Eisenstein). Byggnaderna är iklädda i ovanligt rikliga och praktfulla ornament i jugendstil. Flera dekorativa element på byggnaden 10A har motiv av bladfjädrar, vilket är en återkoppling till M. Eisensteins arbetsplats – han var chef för vägtrafikavdelningen i Vidzemeguvernementet. 10B utmärker sig med en komposition av masker, påfåglar, skulpterade huvuden och geometriska figurer på fasadens övre kornischer, liksom med de blå keramikplattorna som täcker fasadytorna på övervåningarna. Trapphuset är också praktfullt utsmyckat.

 • Alberta iela 4 (1904, M. Eisenstein). Det elegantaste och mest originella eklektiskt dekorativa jugendstilhuset. Uppmärksamheten riktas åt de tre medusahuvudena som är placerade ovanför kornischen – deras munnar är vidöppna i ett skri (ett liknande motiv återfinns i byggnaden Wiener Sezession). Fasaden täcks av örn- och lejonfigurer, samt reliefer av flygande lejon. Den bevingade reliefen av en kvinnas huvud, som placerats i mitten av byggnaden, symboliserar solen och beskydd.

 • Strēlnieku iela 4A, ambassadkvartalet (1905, M. Eisenstein). Byggnaden är ett exempel på jugendstilens eklekticism, en extremt dekorativ riktning inom jugendstilen, och på nära håll bländar den med överflödet av dekorationer vars arrangemang i traditionell historisk stil bryts av med jugendstilmotiv i de mest olika kombinationer.

 • Vīlandes iela 10, ambassadkvartalet (1908, K. Peksens). En nationalromantisk byggnad med en asymmetrisk fasadkomposition, vars puts är i olika färger och faktur. Lägg märke till relieferna med klassiska motiv – dansande flickor med blomsterkransar och vindruvor. Byggnadens entré är formad som ett nyckelhål.

Den som uppskattar jugendstil måste även besöka Rigas jugendstilmuseum, som ligger inhyst i arkitekten Konstantins Peksens bostad, på Alberta iela 12 i ett hus som han själv projekterat. Lägenheten – från trapphuset till porslinet i vardagsrummet – är ett perfekt exempel på jugendstil. I museet kan du fördjupa dig i Rigas jugendstil och få veta många överraskande saker. I Lettland bor och verkar en av världens högst aktade jugendstilexperter, arkitekten Janis Krastins. Jugendstilen uppkom i Europa, vid slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, och dess segertåg fortsatte ända till första världskriget.

Jugendstilen i Lettland har en tät koppling till nationalromantiken, därför kan man på en del byggnader se inte bara den för Europa karaktäristiska dekorativismen utan även referenser till lettiska själsliga värden. Eizens Laube och Janis Fridrihs Baumanis, som projekterat de för nationalromantiken typiska byggnaderna, ses fortfarande som banbrytare för den lettiska kulturen. Jugendstilen är en ornamental stil som baseras på kurviga linjer, asymmetrisk komposition och irreguljära linjerytmer. De huvudsakliga motiven är naturen samt referenser till den antika konsten och mytologin.

Inom arkitekturen tar jugendstilen uttryck i form av sin funktionella struktur och rikligt dekorerade husfasader. Detta åstadkommer man genom att använda alla inom husbyggnad möjliga uttrycksformer – från formen på fönster, dörröppningar och burspråk till reliefer, skulpturer, ornamentlinjer och ytor samt färgat glas. Dock är det ej enbart paradfasaden som är viktig för jugendstilen, utan det samlade intrycket, varför ordet jugendstilarkitektur brukar innefatta även trapphusets interiör, bordsporslinet och till och med utseendet på invånarnas garderober.

Riga Art Nouveau Museum
Läs mer

Rigas jugendstilmuseum

Rigas jugendstilmuseum är det nyaste museet i Riga – det invigdes den 23 april 2009 i bostaden som den ypperliga lettiska arkitekten...
Senast uppdaterad: 
05.08.2015