Du är här

Visum, tull och inresa i landet

Lettland är medlem i den europeiska unionen och Schengenavtalet. Därför finns ingen gränskontroll när du reser in i Lettland från ett annat EU-land. Dock finns gränskontroller kvar på gränsen mot Ryssland och Vitryssland.

p>

Lettlands diplomatiska representationer utomlands utfärdar Schengenvisum, som är giltiga i hela Schengenområdet. Medlemmar i Schengenavtalet är Lettland, Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Grekland, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige, Norge, Island, Tjeckien, Estland, Litauen, Liechtenstein, Malta, Polen, Slovenien, Slovakien, Ungern och Schweiz. Storbritannien är ej medlem i Schengen.

Från följande övriga länder kan man resa in i Lettland utan visum: Albanien, USA, Andorra, Antigua och Barbuda, Argentina, Australien, Bahamasöarna, Barbados, Makedonien, Bosnien och Hercegovina, Brasilien, Brunei, Bulgarien, Macao, Malaysia, Mauritierna, Mexiko, Montenegro, Monaco, Nicaragua, Norge, Panama, Chile, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Kroatien, Israel, Irland, Japan, Nya Zeeland, Kanada, Cypern, Korea, Costa Rica, Rumänien, El Salvador, San Marino, Seychellerna, S:t Kitts och Nevis, Singapore, Schweiz, Taiwan, Uruguay, Vatikanen, Venezuela, Norra Marianeröarna.

Vistelse i Lettland

Utan visum kan man uppehålla sig i Lettland upp till 90 dagar under ett halvår räknat från första inresedagen. Önskar man stanna i Lettland längre än 90 dagar under ett halvår måste man få ett uppehållstillstånd utfärdat av Medborgarskaps- och migrationsverket, se www.pmlp.gov.lv, avdelningen om uppehållstillstånd. Mer information om inresa i Lettland kan du hitta på Lettlands utrikesdepartements hemsidaliksom på Lettlands gränspolis hemsida.

Tull

Från EU-länder kan man i Lettland för eget bruk införa 110 liter öl, 90 liter vin eller andra jästa drycker, 20 liter medelstarka drycker och 10 liter starksprit.

Vid inresa från länder utanför EU behöver ingen tullavgift eller moms betalas för varor som tas in i resenärens personliga baggage och vars sammanlagda värde (per person) inte överstiger:

  • 210 lats – vid inresa landsvägen.
  • 300 lats – vid inresa med flyg eller båt.
  • Barn upp till 15 år, oavsett inresesätt, kan införa varor för personligt bruk om varornas värde ej överstiger 200 lats.

Mer om tullfrågor hittar du på Skatteverkets hemsida www.vid.gov.lvunder avdelningen Tull.

Det finns även begränsningar för utförsel av konstföremål. Om en ikon, bok, målning eller annat kulturföremål av värde är äldre än 50 år och dyrare än 300 lats behövs utförseltillstånd. Detta kan erhållas av Statens inspektion för skydd av kulturminnesmärken på Maza Pils iela 19 (telefonnummer +37167229272) i Riga. Mer information om tullregler i Lettland hittar du här.

För investerare

Enligt immigrationslagen kan utländska investerare som köpt egendom i Lettland eller bildat företag i landet erhålla tidsbegränsade uppehållstillstånd. Utländska medborgare kan begära tidsbegränsat uppehållstillstånd i upp till fem år om de investerat 25 000 lats i ett företag som har maximalt 50 anställda, en omsättning på max 7 miljoner lats och som betalat minst 20 000 lats i skatt.

Utländska medborgare kan också begära tidsbegränsat uppehållstillstånd i upp till fem år om de investerat 100 000 lats i ett företag, som även kan vara helt nygrundat. Samma rättigheter har utländska medborgare som har köpt fast egendom i Riga och Lettlands större städer till ett värde om minst 100 000 lats (med ett taxeringsvärde om minst 30 000 lats vid inköpstillfället) eller i övriga Lettland till ett värde av minst 50 000 lats (taxeringsvärde minst 10 000 lats vid köptillfället).

Detta uppehållstillstånd ger rätt att vistas inte bara i Lettland, utan i alla Schengenländer.

Senast uppdaterad: 
15.07.2014