A+
Beta

Grön övernattning

Som gröna övernattningsplatser räknas övernattningsplatser där naturen och omgivningen skonas, vatten- och energiresurser används rationellt liksom där avfall hanteras på ett miljövänligt sätt. Turister erbjuds miljövänliga aktiviteter, nyttig lokalt tillverkat mat och information om lokala natur-, kultur- och historiska föremål.