A+
Beta

Motell

Ett motell i Lettland är per definition en plats som erbjuder husrum och betjänar kunder, har minst fem rum och vänder sig huvudsakligen till turister med bil. Om du åker bil kan ett motell vara ett bra alternativ.

Enligt Lettlands hotell- och restaurangförbunds (LVRA) kriterier delas motellen in i kategorier från I till IV beroende på servicenivån. Från och med kategori II finns bilservice tillgänglig på motellet (vanlig service, biltvätt).

Mer information om motellklassificering i Lettland finns på Lettlands hotell- och restaurangförbunds hemsida. LVRA certifierar motell i enlighet med gällande klassificeringsnormer inom EU, Norden och Baltikum.