Du är här

Övernattning

För att enklare kunna orientera dig bland utbudet av övernattningsmöjligheter i Lettland hittar du här övernattningsplatser vars erbjudna tjänster och säkerhet är i enlighet med Lettlands hotell- och restaurangförbunds (LVRA) krav. Dessa krav motsvarar EU-normer för certifiering*, liksom Nordens och Baltikums enhetliga klassificeringssystem för hotell. Mer om LVRA:s standarder för klassificering av övernattningsplatser finner du här.* Campingar och likvärdiga ställen motsvarar Lettlands campingförbunds krav.

* Den europeiska unions krav EN 45011, Certifieringsorgan – allmänna krav vid certifiering av tjänster

Camping- och trailerplatser
Browse

Camping- och trailerplatser

Om du vill resa runt i Lettland och spendera mer tid vid naturen kommer camping- och trailerplatser vara bra ställen att spendera natten på.
Fritidshus
Browse

Fritidshus

Om du planerar stanna i Lettland under en längre tid och om du önskar avskildhet kan fritidshus vara ett bra val.
Browse

Gästhus

Ett gästhus i Lettland är en plats som erbjuder övernattning och betjänar gäster, samt har minst fem rum.
Browse

Hotell

Ett hotell i Lettland är per definition en plats som erbjuder husrum och betjänar kunder och som har minst fyra rum.  
Lantliga gårdar
Browse

Lantliga gårdar

Om du vill resa runt på den lettiska landsbygden kan övernattning i lantliga gårdar vara ett mycket bra val.
Browse

Motell

Ett motell i Lettland är per definition en plats som erbjuder husrum och betjänar kunder, har minst fem rum och vänder sig huvudsakligen till turister med bil. Om du åker bil kan ett motell vara ett bra alternativ.
Vandrarhem
Browse

Vandrarhem

För den som känner sig ung i sinne och som söker ett alternativ till hotell passar hostel utmärkt.
Browse

Grön övernattning

Som gröna övernattningsplatser räknas övernattningsplatser där naturen och omgivningen skonas, vatten- och energiresurser används rationellt liksom där avfall hanteras på ett miljövänligt sätt.
Browse

SPA med övernattning

Här finner du inrättningar som, förutom möjlighet att övernatta, även erbjuder olika typer av spa- och hälsobehandlingar, massage, skönhetsvård och andra behandlingar som höjer ditt välmående och hjälper dig återfå hälsan.