A+
Beta

Berzgales träkyrka

Hela namnet lyder Guds försyns romersk-katolska Bēržgale kyrka. Uppförandet av kyrkan pågick från 1744 till 1751. En av de äldsta träkyrkorna i Lettland.

Innehåller 32 konstmonument, inklusive orgel. Bēržgale kyrkan tillhör de äldsta träkyrkorna i Latgale. Dess väggar är gjorda av släthuggna trästockar. Kyrkan fick sitt namn från den närliggande Bērzgale sjön. Kyrkans grund lades 1744.

Byggarbetet avslutades 1750 och år 1751 invigdes kyrkan av biskop J.Domeniks de Kozeļskis - Puzīns. Kyrkans utseende har inte förändrats över tiden. Den mellersta delen upptas av ett stort altare med vackra barockala träristningar.

Altaret innehåller två Gudsmodermålningar. Kyrkan har också en orgel, som är en av de äldsta i Latgale.  

 
56.160465, 27.081299
  • Språk: 
    • Lettiska
    • Ryska
Arbetstider: 

Måndag - ledigt; Tillgänglig för visning på förhandsbokning

Ytterligare information: 
Informationen ändrades: 01.09.2014