X
Latvia.travel mobile app. Your official guide for travelling in Latvia.
Ladda ned

Du är här

De gammeltroendes småby Slutiski

Småbyn Slutiski ligger Naujene socken i Daugavaregionen. Byns läge är vid floden Daugavas högra kust, vid foten av Markovas fornborg. Historiska källor nämner Slutiski by redan år 1785.

I småbyn Slutiski kan du se de gamla lantbrukarnas byggnadstraditioner. Alla byggnader är rätvinkliga timmerhus, täckta av tak med två eller fyra gavlar. Husfasadens dekorationer för tankarna till det närmsta grannfolkets, slavernas, husbyggnadstraditioner – fasaderna har rikt dekorerade fönster, dörrar och pediment. Byggmästarnas rikliga fantasi har fått sitt uttryck i dekorationerna. Bland annat är fönsterkarmarna och kornischerna vackra och olika för varje byggnad, då byggmästarna alltid tänkte på husets individualitet. Här kan man också beskåda den etnografiska friluftsavdelningen av Naujenes regionforskningsmuseum – de gammeltroendes hus i Slutiski.

Coordinates:
55.91348, 26.883563
An alternative description

Senast uppdaterad: 
05.11.2015