A+
Beta

Dobele slottsruiner

Den livländska ordens murslott är Dobeles äldsta byggnad, ett kulturminnesmärke av statlig betydelse. Det uppfördes från 1335 till 1359, på platsen där ett semgalliskt träslott tidigare legat. Slottet var bebott till och med 1730. Arbetet med att konservera slottsruinerna påbörjades 2002.

 • Dobele slottsruiner
 • Photo: Dobeles turistinformationsbyrå
 • Dobeles slottsdamer
 • Photo: A.Banziņa
 • Dobele slottsruiner
 • Photo: A.Banziņa
 • Dobele slottsruiner
 • Photo: A.Banziņa

Den semgalliska fornborgen och ruinerna efter det livländska ordensslottet ligger i Dobele, på Berzeflodens högra bank. En semgallisk bosättning fanns här redan 1000 år f.k. Ett semgalliskt träslott var byggt i den forna staden, som var ett av semgallernas administrativa centrum. Slottet nämns flera gånger i den livländska rimkrönikan, som berättar om flera strider mellan lokalbefolkningen och tyska riddare under 1200-talet. Mellan 1279 och 1289 stod Dobele slott emot sex belägringar. 1289 lämnade semgallerna, fortfarande obesegrade, slottet – de brände ner det och begav sig till Rakti i Litauen.

Från 1335 till 1347 byggde den livländska orden ett murslott på platsen där det semgalliska träslottet låg, senare tillbyggdes en kyrka och en park. Fram till 1562 var slottet hem åt garnisonens chef – kommendören - som samtidigt var traktens förvaltningschef. Under tiden för Kurzemes-Zemgales hertigdöme översågs slottet av flera kommendörer, den sista var kapten Kristoff Georg von Offenberg. Sedan 1729 är det livländska ordensslottet ej längre bebott och långsamt rasade det samman. Arbetet med att konservera slottsruinerna påbörjades 2002.

 
56.622894, 23.273024
 • Språk: 
  • Engelska
  • Lettiska
  • Ryska
Tjänster: 
 • Guidade turer
 • Tematiska evenemang
Erbjudna tjänster: 
 • Gratis parkeringsplats
 • Tillgängligt för personer med rörelsehinder
Ytterligare information: 
Informationen ändrades: 08.09.2014