A+
Beta

Gārsene slott och naturstigar

Vid Dienvidsusēja ån intill Gārsene slott har turistleder inrättats med platser för rekreation och öppen eld. Där finns också mer än 40 unika naturobjekt och traktens alla mest anmärkningsvärda arkitektoniska och kulturhistoriska monument.

Gārsenes pils
 • Gārsenes pils
Gārsene slott
 • Gārsene slott
 • Photo: Jēkabpils turistinformationscenters arkiv
Gārsene slott under vårblomning
 • Gārsene slott under vårblomning
 • Photo: Jēkabpils turistinformationscenters arkiv
Barn på Gārsene vandringsled
 • Barn på Gārsene vandringsled
 • Photo: Jēkabpils turistinformationscenters arkiv

Gārsene slott

Slottet byggdes för 150 år sedan som baronernas Budberg släktegendom. Denna släkt har levt här till 1922.

Parken runt det nybyggda slottet med många egendomliga och storvuxna träd, alléer, bryggor, dammar och bänkar började inrättas av Budberg släkten redan på 1800-talet. Nu rymmer slottsbyggnaden Garsene grundskola och ett museum. Enligt legenden vistas på slottet von Budbergs hustrus ande som lär ha avlidit ung.  

Naturstigar

Kulturhistoriska stigen:

 • Stigen leder till Garsene kyrka, som byggdes till minne av baronens första hustru. Kyrkan har en orgel, välbevarade blyinfattade fönster, intressant träinteriör. Var tredje lördag håller kyrkan gudstjänster.
 • Baronsläktens kapell
 • I parken växer en mängd sällsynta träarter.

Baronernas promenadled:

 • Tebacken – baronsläktens rekreationsplats vid Garsene åns kvarn.
 • Dammen där baronen brukade simma.
 • En askallé, en eldstad, en lekplats för barn.
 • Dainu stenen. Här får man se och lära allt om sagogestalter Kycklingbenet, Tre töser, Altarstenen, Kärleksön, Baronstolen och Mannen med utstående öron.
 • Storalmen – tredje största i Lettland.

Staburags vandringsled – den nyaste av alla vandringsleder. Andra vandrinsleder.

 
56.099400, 25.809799
 • Språk: 
  • Lettiska
  • Ryska
Tjänster: 
 • Guidade turer
 • Souvenirer
 • Utställningar
Erbjudna tjänster: 
 • Gratis parkeringsplats
 • Informationspunkt
 • Toalett
Arbetstider: 

Från maj till oktober: onsdag - söndag 12.00 - 18.00;

Från november till april: på förhandsbokning.

Informationen ändrades: 01.09.2014