A+
Beta

Jaunauce slottsensemble och park

Jaunauce slott är byggt i empirstil under första halvan av 1800-talet och detta är ett av de framgångsrika exemplen på att man lyckats bevara en byggnad till nutiden utan några större förändringar.

Här kan man fortfarande beskåda interiören i original – detta är det enda så pass orörda exemplet på sen klassicism i Lettland. I den ovala salen finner du den enda autentiska kupolmålningen i klassicistisk stil liksom den största samlingen av vita murade kakelugnar från 1800-talets början.

Runt slottet, som tillhört greve Medems släkt, och dess tillhörande byggnader finns en nästan åtta hektar stor utsiktspark, med ett egenartigt dike som har en ö i det. I parken växer inte bara lokala trädarter, utan även sällsynta utländska arter. Slottet inhyser idag Jaunauces grundskola.

 
56.446175, 22.693634
Tjänster: 
  • Guidade turer
Erbjudna tjänster: 
  • Toalett
Informationen ändrades: 11.10.2012