X
Latvia.travel mobile app. Your official guide for travelling in Latvia.
Ladda ned

Du är här

Kārsavas ortodoxa kyrka (1912)

Kārsavas kyrka grundades 1911 både på grund av gudskall och den avlägsna platsen, eftersom ortodoxa kyrkor i Kārsava trakten var Mērdzenes (nuvarande  Pudinava) kyrka (11 km), Goliševas – 23 km och Korovkas – 24 km. Församlingen grundades av lettisk missionär prästen Pēteris Liepiņš och lokaladvokat G. Timjānis.

I den nyetablerade församlingen ingick också en del Mērdzene kyrkas medlemmar och ortodoxa från Kārsavas och Gauru socknar, sammantaget ca 1500 personer. År 1911 upprättades i Kārsavas församlingsskola ett tillfälligt bönehus med ett utbyggt altare. Redan 1910 instiftades en kommitté under ledning av G. Timjānis för byggandet av en ny kyrka. Kommittén sysslade med insamling av nödvändiga medel i Ryssland – i löpet av ett och ett halvt år hade 25 tusen rubel samlats in, 15 tusen rubel hade beviljats från statskassan.

För dessa medel byggdes 1912 på beslagtagen Mālnava herrgårdsmark (2 ha) ett församlingshem för pastorn och psalmläsaren. 1917-1918 anpassade Kārsava församlingspräst A. Vīckops prästhuset till kyrkans (14 x 8 3 m) behov och invigde den till äran av Heliga Efrasinnia av Polatsk. 1932-1938 byggdes om kyrkans klocktorn och kupol med hjälp av pastorn D. Zaharovs och församlingsrådet.

Ovanför altaret ställdes ett kors och själva kyrkan täcktes med brädor och målades. Omkring kyrkan byggdes ett staket och planterades träd. Församlingen ägde mark på 4 ha. 1 januari 1938 uppgick församlingens medlemsantal till 1705, av vilka 30 personer var letter. På församlingens egendom befann sig Kārsava gymnasieskola och fyra grundskolor där 338 ortodoxa barn studerade och genomgick en 40 veckors lång kurs i troslära.

Tjänster: 
Guidade turer
Egenskaper: 
Gratis parkeringsplats
Tillgängligt för personer med rörelsehinder
Toalett
Coordinates:
56.791572, 27.679327
An alternative description

Senast uppdaterad: 
02.05.2015