A+
Beta

Krucifixvägen

Krucifix – en symbol av det katolska Latgale, ett bestående inslag i länets landskap och ett säreget konstverk. I Vabole socken har 29 krucifix bevarats och restaurerats. Skrinda släktens museum erbjuder rundvisning och dokumentärfilm "Krucifixvägen". 

Vabole socken utmärker sig med det stora antalet krucifix, vilket har varit och fortfarande är störst i Lettland. Efter 1940-talet blev många av dem förstörda. Av 44 krucifixen har bara 29 bevarats till idag. Byborna påbörjade en gradvis återställning av korsen. På uppdrag av Kulturministeriet restaurerade Skrindas museum två krucifix år 1998. De äldsta korsen som bevarats i folkminnet var enkla, grovhuggna, relativt låga. Enkelheten påtvingades av rådande tidsanda och möjligen också av bristande färdigheter.

Korsens utseende har förändrats med tiden. På 1920-talet började dyka upp kors med små tak. Som produkter av olika tidsskeden skiljde de sig åt både i höjd och form. I vissa fall nådde de även till 4 m i höjd och hade ett rikligt dekorerat tak. Mycket utspridda var gjutjärnskors med betonggjutna sockel. På 1980-90-talen började korsen restaureras i trä. Bykorsens religiösa och kulturhistoriska betydelse vittnar historien om. Ett kors vid vägkanten och dit tillhörande aktiviteter  är en av de äldsta och vackraste traditionerna i Latgale.  

På majkvällarna brukade byborna samlas vid korsen för en gudstjänst. Då sjöng man andliga sånger och läste böner. Sjöng gjorde man till sent på kvällen. Korsen var rikligt dekorerade med björkkvistar och blommor. Hembygdens kors dekoreras än idag medan majaftonssånger hör man bara vid enstaka fall. Genom att utforska gamla traditioner söker man efter deras möjliga tillämpning idag. Ett kors används idag också som ett minnesmärke. På en bergig och vacker plats i Mukāni, Liepas, i stället av det gamla Skrindas huset, ställde man 1990 ett 4m högt träkors och inrättade en minnesplats. Stenen med inskriften "Skrindu hus" tillverkades av skulptören I. Folkmanis.

 
56.029278, 26.466064
 • Språk: 
  • Engelska
  • Lettiska
  • Ryska
 • Inträde: 
  Mot avgift
 • Betalningsalternativ: 
  • Kontant
Tjänster: 
 • Guidade turer
Erbjudna tjänster: 
 • Gratis parkeringsplats
 • Toalett
Arbetstider: 

Tillgänglig för visning på förhandsbokning.

Ytterligare information: 
Informationen ändrades: 28.08.2014