A+
Beta

Limbaži historiska centrum

Limbaži historiska centrum är ett av staten erkänt stadsbyggemonument. Flera århundraden och omställningar till trots har stadsplaneringens struktur bevarats och förtjänar att uppmärksammas.

Stadens centrala vägnät utformades på 1200-talet på basis av forntida Liviska vägar. Medeltida planläggningen av stadens centrala del har med mindre justeringar bevarats upp till idag. Tanken bakom Limbaži centrumets design var att framställa en perfekt cirkel – i strävan att uppnå klara former och symmetri i enlighet med medeltida uppfattning om gudomlig harmoni och skönhet. Merparten av gamla stans befintliga byggnader skapades under 1700-1800-talet.
 
57.527721, 24.721985
Erbjudna tjänster: 
  • Gratis parkeringsplats
  • Tillgängligt för personer med rörelsehinder
  • Tillgängligt för rökare
Informationen ändrades: 09.09.2014