X
Latvia.travel mobile app. Your official guide for travelling in Latvia.
Ladda ned

Du är här

Malnava herrgård och park

Slottet uppfördes under 1800-talet, brändes ner 1905 och blivit kraftigt förstört under de båda världskrigen – under andra världskriget blev slottet till och med sprängt.

Eftersom han själv inte var lett intresserade han sig främst för exotiska träd och buskar. Parkens sammanlagda yta är 18 hektar (inklusive Ziedonis – parkens andra del). Herrgårdsparken är 6,9 hektar stor, diket 0,1 hektar. I parken finns en rad utländska trädarter planterade.

Parken är en av Lettlands äldsta och om den inte hade drabbats av kriget hade parken haft det största antalet utländska arter. Lokala trädarter som växer här är bland annat: lönn, ask, ek, lind, hassel, knäckepil och alm.

Sällsynta arter är bland annat: flera arter av ädelgranar och tujor, tatarisk lönn, kanadensisk poppel, valnötsträd och många fler. I parken växer också den sällsynta rönnsumaken. Den mest utbredda trädarten är lärkträd.

1774 omnämns Malnavas herrgård för första gången i historiska källor. Man vet att slottet fram till 1724 tillhörde släkten Hilsen, som kommit från tyska korsriddare som rest in i Lettland redan under 1200-talets början.

Under 1700-talet kom Malnava i greve Sadurskis ägo. Under denna tid blev herrgården ombyggd – huvudbyggnaden utökades med en tredje våning, herrgårdens norra och södra block byggdes om, taket byggdes också om. I herrgårdsbyggnaden kan du se egenartiga trappor som ringlar sig uppåt, och på baksidan av slottet ligger den runda salen med glasväggar och en utgång mot parken.

1878 tillhör Malnava herrgård och tillhörande land Julius von der Ropp, 1906 ägs den av S.F. Agarkov. Vid jordreformen år 1920 var Malnava herrgård med sina 12402 hektar mark en av de största ägorna som räknades in i statens jordfond.

Tjänster: 
Guidade turer
Egenskaper: 
Gratis parkeringsplats
Tillgängligt för personer med rörelsehinder
Toalett
Coordinates:
56.776467, 27.720551
An alternative description

Senast uppdaterad: 
17.09.2015