Du är här

Naturparken Dvietes flodslätt

Naturparken "Dvietes flodslätt" ligger i Lettlands sydöstra del i Augšzeme på Daugavas vänstra flodbank. Naturparken inrättades 2004 på en 4989ha stor mark i syfte att bevara naturliga flodslättsområden. 

Naturparken "Dvietes flodslätt" är en av de största och bäst bevarade naturliga flodslättsområden i Lettland och Europa. Det är en unik, globalt betydelsefull flock- och häckningsplats för flyttfåglar. Här finner man i Lettland och Europa sällsynta, naturliga, nästan oändrade flodslättsmiljöer med många sällsynta och särskilt skyddade växt- och djurarter.

I naturparksområdet har 12  särskilt skyddade växt- och djurarter identifierats, över 40 i Lettland och EU skyddade fågelarter, 7 europeiska och 2 lettiska skyddade biotoper.

Området är indelat i två zoner – naturreservatets zon och naturpakens zon. Området omfattar den mest vidsträckta flodslätten i Daugavas flodbassäng. I och med att Daugavas flodvatten rinner in i Dviete älvdalen kan vattennivån i Dvietes underflöde på våren höjas mer än 6 m jämfört med lågvattensäsong. Under särskilt höga översvämningar täcker Daugavas flodvatten Dvietes älvdal i mer än 20 km lång sträcka.

Naturparksområdet ingår i EU:s nätverk av särskilt skyddade naturområden Natura 2000. Området har tilldelats status av ett värdefullt fågelhabitat. Dessutom möter Dvietes flodslätt inte bara europeiska utan också globala kriterier för ett värdefullt fågelhabitat. Naturparken "Dvietes flodslätt" är en av världens mest värdefulla vårsamlingsplatser för migrerande vattenfåglar samt en viktig häckningsplats. Naturparksområdet uppfyller Ramsarkonventionens kriterier för en våtmark av internationell betydelse.  

Dvietes flodslätt är mest förvånande under vårfloder då Daugavas flodvatten översvämmar Dvietes älvdal i 20 km. Då vistas här tusentals migrerande vattenfåglar – särskilt imponerande är de enorma flockarna av sädgöss och bläsgäss, svanar, alla slags änder och olika vadare. Här finns rika jaktfält för olika rovfåglar, nästan alltid ser man den lilla örnen, ibland – havsörn och fiskörn. Även om Dvietes flodslätt ter sig mest intressant för fågelskådare under vårflod finns dock också under andra årstider mycket att se och göra i detta pittoreska Augšzemes trakt. Några år efter ihållande regn svämmar flodslätten över också på sommaren och hösten medan under snörika vintrar kan översvämningar ske också i januari eller februari, orsakade av rask snösmältning.  

På sommaren utgör de vida flodslättsängorna och båda av flodslättens sjöar en av landets bästa nästingplatser för sådana särskilt skyddade fågelarter som kornknarr, dubbelbeckasin och småfläckig sumphöna. Det hörs mängder av flod- och gräshoppsångare, näktergalar, enkelbeckasiner, ibland också vaktlar och rapphönor. På flodslätten livnär sig flera småörnar, ibland förekommer också den svarta storken, ovanför sjöarna flyger svanar, vitvingade tärnor och svarttärnor, olika asfåglar. De närliggande skogsvidderna är rika på olika hackspettsarter.

På hösten imponerar Augšzeme höjden med sin färgrika beklädnad. Här kan man försöka spana ägretthäger, också gråhäger, stora flockar av tranor och vita storkar. Man kan också beskåda de ovanförflygande gässen, dock är höstfåglarnas migration utspridd och ej koncentrerad i ett bestämt område. Vinter är en lugn säsong dock även då kan man observera olika slags hackspettsarter, få syn på enstaka småflock av rapphöns och då och då - någon rovfågel. 2009 upprättades i parkområdet ett fågelskådningstorn.   

Dvietes älvdal är en av de äldsta bosättningsplatserna på lettiskt territorium – de första bosättarna kom hit redan vid slutet av istiden sedan ca 11 tusen år tillbaka. Detta territorium också utmärker sig med sina arkeologiska monument. Här har man upptäckt stenålderns, sen järnålderns och medeltida bosättningar, fornborgar från tidig järnåldern och forngravar från sen järnåldern.

I naturparken "Dvietes flodslätt" finns Dviete flodslätts informationscenter där man kan skaffa information om Dviete flodslättens natur- och kulturhistoriska rikedomar, naturparkens skötsel samt boka guidade rundturer och få hjälp med reserutter. Där arrangeras också studieseminarier. På informationscentret bedrivs Miljöklass för barn där grunskolebarn tillsammans med lärarna uppmanas att utforska och bekanta sig med Dvietes floslätts natur och historia. I naturparken "Dvietes flodslätt" bor sedan 2006 Konik Polski vildhästar och Highlander boskapsart.

De är bra "skötare" av ängarna. Avbetning av naturliga flodslättsängar med stora gräsätare är ett viktigt åtgärd för att bevara naturens mångfald eftersom det är nästintill omöjligt att mekaniskt ta hand om de våta och kuperade ängarna som förr i tiden brukade att klippas för hand. De blir gradvis övervuxna och därmed krymper de arealer som är lämpliga för växter och djur. De stora gräsätarnas huvuduppgift är att förhindra överväxt av flodslättsängar, att behålla dem släta och ge en möjlighet för naturskådare att lära känna det vilda djurlivet. De stora gräsätarna håller sig till betesmark året runt, de är inte petiga med födan: på sommaren äter de gräs, buskar, unga vassar, medan på vintern - gammalt gräs, träd- och buskkvistar, bark.

Gräsätarna matas med hö under särskilt bistra väderförhållanden på vintern. Boskapsarter korsas för att bevara de historiska lettiska arter, anpassa de till lokala förhållanden, stärka uroxarnas uthållighet och torftighet. För närvarande finns i naturparken 180 ha av hagar – Fågelöns hage på 100 ha och Zariņi öns hage på 80 ha. För återställande och bevarande av naturliga flodslättsängar måste man fortsätta utöka de naturliga betesmarkerna.

Vägbeskrivning: 
Coordinates:
56.064841, 26.191876
An alternative description

Ilūkste distrikt, Bebrene socken, Bebrene, Putnu sala, „Gulbji”, LV - 5439
+371 65407909
+371 20219770
+ 371 65407908
Språk som talas: 
Betalsätt: 
Inträde: 
Rabatter: 
Tjänster: 
Guidade turer
Utställningar
Café
Godsaker från landsbygden
Praktiska workshops
Seminarier, konferenser
Souvenirer
Tematiska evenemang
Egenskaper: 
Gratis parkeringsplats
Informācijas punkts
Toalett
Senast uppdaterad: 
28.01.2015