A+
Beta

Saveļinki kapellet (1800-talet)

På Savelenki kyrkogård finns en liten kyrka som kallas kapellet. Saveļinki kapell är ett statskyddat landmärke. Det är en liten träbyggnad som förmodligen byggdes i början av 1800-talet och renoverades 1908.

  • Saveļinki kapell
  • Saveļinki kapell
  • Saveļinki kapell
  • Saveļinki kapell

I detta miniatyra böneutrymmet finns tre små till lokalen anpassade barockaltare som är utsmyckade med tidsenliga helgonbilder. De blev allvarligt skadade på 1970-talet eftersom de målades om med olämplig färg. Savelenku kyrkans betydelse i stadens kultur är för nuvarande föga utforskad. Den förvånande storartade barokala träristningen härrör från 1700-talets början och är besläktad med sådant Latgales kulturella arv som Aulejas eller Bērzgales kyrkoaltare. Bara i samband med Pasiene klosterförvaltningen och klostrets munkar kunde ett sådant enastående mästerverk åstadkommas här. 1935 fästes en minnesskylt vid Brīvības gatan 1/3 till minne av Zilupe traktens befrielse från fienden.

 
56.394142, 28.125000
Arbetstider: 

Tillgänglig för visning på förhandsbokning.

Informationen ändrades: 01.09.2014