X
Latvia.travel mobile app. Your official guide for travelling in Latvia.
Ladda ned

Du är här

Susāji sockens kulturhistoriska museum Vēršukalns

Byggnadens speciella aura känns strax efter att man trätt över dess tröskel. Museet spelar en viktig roll i bevarandet och främjandet av immateriell kultur. Här finns kläd- och spannmålslador.

Museet "Vēršukalns" är upprättat i fd Staņislavs Dupužs hem i Susāji sockens "Svilpova', vilket lokalförvaltningen fick i sitt ägo 2004. Lyckligtvis hade husets östra del stått obebodd länge, vilket gjorde det möjligt att restaurera böndernas rum från förra sekelmitt. Boningspartiet återställdes och inreddes som ett modernt storrum, vilket sedanefter tjänat som en lokal för olika evenemang och fr o m 2007 – som äktenskapsregistreringsställe.

Sommaren 2008 öppnades en friluftsscen med 300 åskådarplatser bredvid museet.

Samma år färdigställdes också ett intressant utformat staket runt museets gård samt den nya ladan – en klädmagasin där i början av 2009 öppnades en fast exposition med hembygdens väv-, stick-, virke- och andra hantverk. Här visas också keramikvaror och verktyg som användes för att bearbeta linne och ull från råvara till textil och ullplagg. Museisamlingen består av sockenfolkets donerade föremål samt husets egna kvarvarande föremål. I det stora rummet finns många bilder på landsmän-soldater i första republiken Lettlands armé.

Museet är inte bara en samlingsplats för gamla föremål, även om det finns gott om sådana, utan också en levande och pågående verksamhet. Och ont om arrangemang är det inte. I museet anordnas pensionärkvällar för socknens seniorer, firas nationella högtider, anordnas julfest för socknens barn, också psalmsånger, brödbakning i den stora ugnen, höstens årliga Museers dag, olika slags möten och andra kultur- och fritidsaktiviteter. Museets byggkomplex ligger vid fd motorväg Balvi - Viļaka, vilket överlag skänker platsen en stor historisk betydelse. Denna vägsträcka reparerades 2008. En parkeringplats för 100 bilar har upprättats.   

I närheten av museet ligger katolska biskopens Valerjans Zondaks familjegård. I museets omnejd finns också familjehus av Matīss Barkāns, en mycket känd läkekarl från 1960-70-talen, vilket för närvarande förvaltas av hans dotter.

Tjänster: 
Guidade turer
Egenskaper: 
Gratis parkeringsplats
Toalett
Coordinates:
57.179983, 27.628735
An alternative description

Senast uppdaterad: 
02.05.2015