A+
Beta

Teici natturreservat

Teici naturreservat inger en känsla av att vara i en tundra – vart du än vänder dig ser du under flera kilometer blott mossa, vattenfyllda sänkor i marken och bevuxna björkar. Detta är Teici kärr – det största kärret i Lettland och ett av Baltikums största. Och det är ren logik att Teici naturreservat skapats för att bevara denna unika naturens skapelse.

  • Teici kärr
  • Teici kärr
  • Stig genom Teici kärr
 
56.713737, 26.192265
Tjänster: 
  • Guidade turer
Arbetstider: 

från 1 juni till 31 oktober

Informationen ändrades: 02.09.2014