X
Latvia.travel mobile app. Your official guide for travelling in Latvia.
Ladda ned

Du är här

Vilces herrgård

Herrgårdshuset byggdes på 1700-talet på baronen Medems uppdrag. Har också bevarats herrgårdens kornhässja, lada och smedja.

Idag finns här Vilces grundskola. Vid byggnaden står en ek som planterades av president K. Ulmanis 1937. Vilce socknens skola nämns för första gången 1819. Gårdsherren inrättade på Vilces herrgård en skola där barn lärde sig att läsa, skriva, räkna samt invigdes i trosläran.

Intill 1823 hade 140 barn läst i skolan. Utbildningen var gratis. Barnen lärde från "Gamle Stenders visdomsbok" tillsammans med en anställd lärare. 1820 – 1822 instiftades Vilce, Mūrmuiža och Blankenfelde socknar.

1823 stängdes Vilces skola eftersom socknen var ovillig att ta över ansvaret för dess underhåll. 

Tjänster: 
Guidade turer
Café
Egenskaper: 
Gratis parkeringsplats
Toalett
Coordinates:
56.420575, 23.542481
An alternative description

Senast uppdaterad: 
07.04.2016