You are here

Kultūras zīmi "Latviskais mantojums" saņem 18 uzņēmēji

17.12.2018

Pateicībā par ieguldījumu kultūras mantojuma kopšanā un daudzināšanā 18 lauku tūrisma uzņēmējiem piešķirta kultūras zīme "Latviskais mantojums".

2018.gadā kultūras zīmi "Latviskais mantojums" ieguvuši:

 • Rokdarbnieku kopa "Paukers", Ventspils novads. Par Ances amatu prasmju daudzināšanu.
 • "Rideļu dzirnavas", Engures novads. Par dzirnavu materiālā mantojuma saglabāšanu un amatu prasmju daudzināšanu.
 • Regīna Kalniņa, Nīcas novads. Par Nīcas tautastērpa darināšanas prasmju daudzināšanu.
 • Pēteris Tutāns, Tukuma novads. Par pinēja amata daudzināšanu.
 • SIA "Saldus maiznieks", Saldus novads. Par maizes tradīciju daudzināšanu.
 • Biedrība "EKC Suiti", Alsungas novads. Par suitu tradīciju uzturēšanu un daudzināšanu.
 • Igors Ginters, brīvdienu māja “Stūrīši – Branki”, Dundagas novads. Par Lībiešu sadzīves priekšmetu saglabāšanu un ēdienu daudzināšanu.
 • Pāces vilnas pārstrādes fabrika, Dundagas novads. Par vilnas pārstrādes amata uzturēšanu un  daudzināšanu.
 • Inta Bendrupa, Jelgavas novads. Par skalu grozu pinumu amata daudzināšanu.
 • Biedrība "Ūdenszīmes", Jēkabpils novads. Par pļavu daudzināšanu.
 • Jaunpils Amatu māja, Jaunpils novads. Par amatniecības prasmju daudzināšanu.
 • Aušanas un rokdarbu darbnīca "Ozolkalna klēts". Madonas novads, Par aušanas prasmju daudzināšanu.
 • Viesnīca "Meke" , Salacgrīvas novads. Par mūsdienīgu risinājumu latviskās vides un vēsturisko ēku iedzīvināšanai un saglabāšanai.
 • Agnis Elperis, "Cēsu maize", Cēsu novads. Par speltas maizes daudzināšanu.
 • SIA "Kainaiži Birzī", Smiltenes novads. Par latvisko tradīciju mūsdienīgu attīstību – bērzu sula.
 • Antra Plavgo, "Siguldas Spieķu darbnīca", Siguldas novads. Par Siguldas spieķa darināšanas tradīciju  uzturēšanu.
 • Aleksandrs Logvins, Līvānu stikla pūtēju darbnīca, Līvānu novads. Par amatu prasmes – stikla pūšanas - tradīciju daudzināšanu.
 • Lauku māja "Upenīte", Aglonas novads. Par tradicionālā Latgales ēdiena daudzināšanu.

Kultūras zīme "Latviskais mantojums" tiek pasniegta Latvijas lauku tūrisma uzņēmējiem, kuri saglabā un daudzina latvisko kultūras mantojumu, rādot to apmeklētājiem. Zīme izveidota un tiek pasniegta kopš 2013. gada pēc asociācijas "Lauku ceļotājs" iniciatīvas, lai godinātu un rādītu latviskās kultūras un sadzīves mantojumu, kas dzīvo mūsdienās. Pēc šīs zīmes var atpazīt vietas, kur saimnieki apmeklētājiem ir gatavi rādīt un stāstīt, cienāt ar latviskiem ēdieniem, mācīt amatus un prasmes, un svinēt latviskos svētkus. Kopumā zīmi saņēmušas nu jau 106 saimniecības visā Latvijā.

Zīmei pieteikušos un izvirzītos kandidātus izvērtē profesionāla tūrisma, kultūras un vēstures ekspertu žūrija.