You are here

Latvija - otra zaļākā valsts Eiropas Savienībā

28.02.2019

Latvija starp Eiropas Savienības valstīm ierindojas kā otrā zaļākā. Pētījums veikts apkopojot Eurostat, Eiropas Vides aģentūras un Pasaules veselības organizācijas datus, par galvenajiem kritērijiem ņemot dabas resursus un cilvēku atstāto ietekmi uz dabu.

Latvija otrajā vietā ierindojas pateicoties tās dabas resursu pārpilnībai (galvenokārt, saldūdens apjomam un mežiem), kā arī, salīdzinot ar pārējām ES valstīm, Latvijā tiek radīts salīdzinoši neliels daudzums siltumnīcas efektu radošo gāzu uz vienu iedzīvotāju (6 tonnas uz vienu iedzīvotāju), kā arī salīdzinoši zemā neatjaunojamās enerģijas patēriņa dēļ. Pirmajā vietā ierindojas Zviedrija, bet trešajā – Portugāle. Lietuva ieņem piekto vietu, bet Igaunija devīto. Pētījumā tika izvērtētas arī tādas kategorijas kā gaisa kvalitāte, saldūdens daudzums, siltumnīcas efekta gāzes, atkritumu pārstrāde u.c.

Taču gaisa kvalitātes rādītāji un atkritumu pārstrāde joprojām ir būtiski klupšanas akmeņi, Latvijai ierindojoties starp valstīm ar vissliktākajiem rādītājiem 28 valstu vidū.

Avots: www.nimblefins.co.uk/greenest-countries-eu