You are here

Diskusijā noskaidrots, kādi ir galvenie izaicinājumi, strādājot ar Somijas tirgu un kādas ir somu ceļotāju intereses

04.04.2019

Semināru ciklā “Magnetic Latvia”, piedaloties Somijas un Latvijas tūrisma nozares ekspertiem, tajā skaitā Visit Finland ģenerāldirektoram  Pāvo Virkunenam, Somijas Tūrisma aģentu asociācijas prezidentei Annei-Marjutai, Tūrisma augstskolas “Turība” asociētajam profesoram Ērikam Lingebērziņam, notika apaļā galda diskusija “Kā attīstīt tūrismu starp Latviju un Somiju? Tendences, izaicinājumi un iespējas”. Tajā tika izkristalizētas galvenās tendences un virzieni, kuros lūkoties, sadarbojoties ar Somijas tūrisma tirgu.

Diskusijā, kuru vadīja Latvijas vēstniece Somijā Kristīne Našeniece, tika akcentētas galvenās tendences un virzieni, kas šobrīd lielā mērā ietekmē Somijas tūrisma plūsmu uz Latviju, kā arī iezīmēja vispārīgas šī brīža somu ceļotāju tendences. Gan Somijas tūrisma nozares pārstāvju teiktais, gan konstanti augošā statistika liecina, ka Somu ceļotāji arvien pastiprinātāk sāk raudzīties Latvijas virzienā. Latvija šobrīd ir drošs un cenu ziņā pievilcīgs galamērķis, kur ir iespējas kvalitatīvi organizēt darījumu braucienus vai  pavadīt brīvdienas.

Somi pozitīvi lūkojas uz tuvākajos gados gaidāmajiem transporta infrastruktūras projektiem, kas nākotnē varētu pozitīvi ietekmēt ceļotāju interesi par Baltijas reģionu. Par labu spēlē arī  šī brīža tendence izvēlēties vienu konkrētu galamērķi, nevis, piemēram, apceļot visas Baltijas valstis vienlaikus, tādā veidā liekot tūristam konkrētajā zemē uzturēties ilgāku laiku. Taču, lai somu tūrista izvēle  tomēr kristu par labu Latvijai, ir nepieciešams veikt daudz plašākas un pārdomātākas tūrisma mārketinga aktivitātes.

Kvalitatīvs miers kā prioritāte
Jaunākās tūrisma tendences rāda, ka ceļotāji arvien vairāk meklē iespēju izbaudīt nesteidzīgu ceļojumu, iespēju pabūt vienam, konkrētajā tūrisma objektā pavadot ilgāku laiku un nepārslogojot ceļojumu ar vairākiem apskates objektiem. Arī somu ceļotāji ir  gatavi maksāt vairāk, lai pēc iespējas efektīvi izmantotu savu brīvo laiku un ceļojuma laikā izvairītos no stresa. Piemēram, iegādājoties bezrindu biļetes. Arvien lielāku popularitāti gūst  arī tā saucamie bleasure tipa ceļojumi, darījumu braucienu apvienojot ar atpūtu. Darījumu sfēras pārstāvji, kuri pieraduši saņemt augstas klases pakalpojumus,  arvien biežāk vēlas apvienot darba ceļojumu ar brīvā laika pavadīšanas iespējām, kā arī sagaida  piedāvāto  tūrisma produktu un pakalpojumu elastīgumu.

Noteicošie faktori ir ne tikai cena, bet  serviss un kvalitāte, kā arī emocionālais faktors. Pakalpojuma kvalitāte ir svarīgāka par tā izmaksām.  Liela vērtība tiek piešķirta  pozitīvai pieredzei – iespējai  degustēt, izmēģināt kādu arodu, piedalīties aktivitātēs. Piemēram, daudzi izvēlas iepazīt konkrētu galamērķi caur brīvprātīgo darbu, jo tas dod unikālu pieredzi iepazīt vietu no cita skatupunkta.

Reģionos jāattīsta tūrisma piedāvājums grupām
Lielāko ienākošā tūrisma apjomu rada tradicionālās grupu programmas, kurās Latvijā tiek pavadīts salīdzinoši īss laika periods, turklāt tajos visbiežāk ieļauj tikai Rīgu, Jūrmalu vai Gaujas Nacionālo Parku. Izvērstas programmas netiek piedāvātas, ceļā pavadītā laika dēļ, tādēļ iespējams, daudz mērķtiecīgāk ir strādāt ar klientu segmentu, kurš Latvijā ierodas ar gaisa satiksmi. Taču, lai  tam nodrošinātu piedāvājumu ir nepieciešama Latvijas tūrisma nozares uzņēmumu ieinteresētība reģionos piedāvāt ienākošā tūrisma produktus grupām -esošais piedāvājums nav pietiekams lielāku tūristu grupu apkalpošanai. Šajā segmentā būtisks mīnuss ir arī somu valodā runājošu gidu trūkums.

Infrastruktūra - būtisks faktors
Kā jau iepriekš minēts, Somi pozitīvi lūkojas uz tuvākajos gados gaidāmajiem transporta infrastruktūras projektiem, piemēram, Railbaltica un šobrīd aktīvi apspriesto  Baltijas jūras tuneļa projektu starp Tallinu un Helsinkiem. Apaļā galda dalībnieki atzinīgi novērtēja Tallink Silja organizētos kruīzu braucienus uz Rīgu un izteica cerību, ka, ņemot vērā augošo pieprasījumu, nākotnē varētu tikt organizēti papildus kruīzi no Helsinkiem uz Rīgu.

Vērā ņemama mērķgrupa ir autobusa ceļojumi, kas īpaši iecienīti aktīvo senioru vidū, un kas ir liela Somijas iedzīvotāju daļa. Somijas tūrisma nozares pārstāvji  akcentēja, ka Latvijas tūrisma piedāvājumā būtu  nepieciešams vairāk popularizēt ērtās autobusu satiksmes iespējas starp Tallinu un Rīgu.  Tos būtu nepieciešams vairāk popularizēt, arī zinot, ka arvien lielākai daļai somu tūristu būtisks ir ekoloģisks dzīvesveids un viņi lidmašīnu vietā izvēlas autobusu, uzskatot to  par savu ieguldījumu CO2 izmešu samazināšanā. Arī autobusu infrastruktūra Latvijā varētu tikt uzlabota – autobusu stāvvietas Rīgas centrā pie viesnīcām ir ļoti ierobežotā skaitā. Šobrīd tikai Radisson Latvija var uzņemt vairākus autobusus vienlaicīgi. Būtisks ir konstatējums, ka starppilsētu maršruta autobusu ceļojumi somu patērētājiem nav labi zināmi- tos vajadzētu vairāk popularizēt.

Sadarbība ar tūroperatoriem, ceļvežu autoriem
SPA un Gastronomija ir divas jomas ir kļuvis par nozīmīgu tūrisma tendenci, kas interesē arī somu ceļotājus. Somijas tūrisma nozares profesionāļi diskusijā ierosināja  Latvijas SPA piedāvājumu iekļaut tūrisma aģentūru piedāvājumos, kā tas ir Igaunijā un Lietuvā. Tas pats attiecas uz restorānu piedāvājumu – Somijas pārstāvji minēja, ka Somu tūroperatoriem nav pietiekamas informācijas par aktuālo restorānu piedāvājumu Rīgā, ko viņi varētu iekļaut saviem klientiem kā papildu informāciju. Vērts ņemt vērā, ka gastronomiskais tūrisms kļūst ar vien populārāks un var kļūt par iemeslu ceļojuma izvēlē. Kā arī arvien aktuālāks kļūst  konkrēts piedāvājums ģimenēm ar bērniem.

Jauna mērķauditorija – individuālie/prasīgie ceļotāji
Somijā, tāpat kā citviet pasaulē, palielinās to ceļotāju skaits, kuri ceļo individuāli. Diskusijā iezīmējās vairāki ierosinājumi, kā varētu veicināt šo klientu ceļošanas laiku un intensitāti. Piemēram, pagarināt uzturēšanās laiku Via Baltica maršrutā, iekļaujot nakšņošanu. Strādājot ar individuāliem klientiem būtiski ir mērķtiecīgi identificēt vēlamo klientu segmentu un izstrādāt konkrētu piedāvājumu.  

Neizbēgami jāseko līdzi arī tehnoloģiju attīstībai, jo gan mileniāļi, gan Z paaudze izvēlas galamērķus, uzticoties citu ceļotāju ieteikumiem (tādēļ būtiska ir arī apkalpošanas kvalitāte) dažādās platformās – Instagram, Tripadvisor u.c.