Sa oled siin

Lätti sisenemine, viisad ja tollinõuded

Läti on Euroopa Liidu liikmesriik ja kuulub Schengeni alasse, seetõttu ei ole Eestist, Leedust, Soomest, Rootsist, Saksamaalt ja teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest Lätti saabudes vaja piirikontrolli läbida. Piirikontroll toimub Läti piiril Venemaa ja Valgevenega.

Riiki viisata sisenemine

Euroopa Liidu, Norra, Islandi, Liechtensteini ja Šveitsi kodanikel ei ole Lätti sisenemiseks viisat vaja. Nende riikide elanikud sisenevad Lätti ilma piirikontrollita, kui nad saabuvad Schengeni ala riikidest – mööda maad Läti naaberriikidest Eestist ja Leedust, praami või lennukiga Schengeni riikidest. Lätti sõites on Euroopa Liidu kodanikul äärmiselt soovitatav võtta kaasa pass või isikutunnistus. Dokumendiga saab vajaduse korral oma isikut tõendada. Juhiluba ega pangakaarti ei loeta sobivateks reisi- ega isikut tõendavaks dokumendiks.

Viisata võivad Lätti sõita Ameerika Ühendriikide, Kanada, Austraalia, Iisraeli, Jaapani, Korea, Hongkongi, Brasiilia ja teiste riikide kodanikud. Ilma viisata võib Lätis viibida 180 päeva jooksul kuni 90 päeva.

Viisa Lätti sisenemiseks

Viisat vajavad Lätti sisenemiseks Venemaa, Valgevene, Ukraina, Gruusia, Hiina ja teiste riikide kodanikud. Lätti sõitmiseks saavad turistid Schengeni viisa, millega võib viibida Lätis ja teistes Schengeni ala riikides. Lühiajalise Schengeni viisaga võib Schengeni riikides viibida 180 päeva jooksul maksimaalselt 90 päeva. Kui Lätis on tarvis viibida rohkem kui 90 päeva poole aasta jooksul, siis tuleb taotleda pikaajalist viisat või elamisluba.

Viisa taotlemine

Viisa taotlemiseks on vajalik pass, viisataotluse ankeet, foto, kogu Schengeni alal kehtiv tervisekindlustuse poliis ja teised dokumendid. Täpsemat teavet vajalike dokumentide kohta annab Läti esindus, kuhu te kavatsete viisa taotlemiseks pöörduda.

Schengeni viisa taotluse ankeeti on võimalik täita elektrooniliselt.

Tollinõuded

Euroopa Liidus reisides on mõnede kaupade, nt tubakatoodete, alkoholi, kohvi ja kütuse suhtes kehtestatud sisseveetavate koguste piirangud. Nende piirangute ületamisel tuleb kaup deklareerida ja tasuda piirangut ületava koguse eest aktsiisimaks.

Väljastpoolt Euroopa Liitu Lätti saabudes tuleb järgida teisi aktsiisi- ja muude kaupade sissetoomise piiranguid.

Kui te saabute Lätti väljaspool Euroopa Liitu asuvast riigist, siis tuleb järgida rangeid toiduainete sissetoomise tingimusi. Oma tarbeks on keelatud tuua sisse liha ja piima ning nende saadusi. Erand kehtib nende toodete sissetoomisel Fääri saartelt, Gröönimaalt ja Islandilt. Sel juhul tuleb järgida kogusepiirangut 10 kilogrammi ühe inimese kohta. Lätti on lubatud sisse tuua kalatooteid ning nende toomisel Fääri saartelt ja Islandilt ei ole kogus piiratud.

practical information
Learn more

Praktiline teave

Reisi Lätti aitab kavandada praktiline teave. Vaata Läti regioonide turismikaarte ja populaarsete turismimarsruutide kirjeldusi ning leia...
Kust leida abi?
Learn more

Kust leida abi?

Ühtne hädaabinumber 112 annab teavet, kuidas teatud olukorras toimida, või ühendab teid asjakohase teenusega: kiirabi, tuletõrje, abi...
Currency and Prices
Learn more

Valuuta ja hinnad

Alates 1. jaanuarist 2014 on Läti ametlikuks valuutaks euro. Hinnatase on Lätis paljudes gruppides, kaasa arvatud restoranides ja...
Transport to Latvia
Learn more

Transport

Euroopa Liidu ja Schengeni riikidest pääseb Lätti nii mööda maismaad, vett kui ka õhu kaudu. Lätil on maismaapiir Eesti, Leedu, Valgevene...
Viimati uuendatud: 
04.01.2021