Jūs atrodaties šeit

Zasas muižas parks un amatniecības centrs Rūme

Zasas parkam noteikts vietējās nozīmes īpaši aizsargājamais statuss. Parks aizņem 23 ha platību, izstrādāti noteikumi apmeklētājiem un ekskursiju maršruti, ir ugunskuru vietas, deju laukums, peldvieta. Parks iesākts veidot barona Zasa (17.gs.) un pabeigts barona Greja laikā.

Parks iesākts veidot barona Zasa (17. gs.) un pabeigts barona Greja laikā. Cauri Zasas parkam plūst Zasas upe, kas sākas Salu mežā ietek mazajā Susēja. Uz upes parka teritorijā ar dzirnavu dambja palīdzību izveidota triju dīķu sistēma un piecas saliņas. Šī upes daļa iesaukta par Dzirnupīti.

Parka teritorijā, pie taciņas uz peldvietu un baznīcu, atrodas seno sēļu svētvieta: svētavots, kas tek austrumu virzienā. No avota Māras dienā pirms saullēkta pasmelts ūdens dziedinot dažādas kaites.

Zasas upes labajā krastā aiz vecā doktorāta, pie ozolu birzs ir Velnakmens - upurakmens. Aiz celiņa uz parku - pretī Baltajam dīķim - arī liels akmens, kuru pazinēji sauc par Dziedniecības akmeni. Dzirnupītes kreisajā krastā Zasas parkā nozīmīga vieta ir mākslīgi veidots paugurs Cukurkalniņš. Tas riņķveidīgi vairākās kārtās apstādīts ar liepām; vidējā riņķī - astoņas, ārējā - sešpadsmit. Apkārt tām aug lapegles, baltegles, lazdas, bērzi, alkšņi un citi koki. Cukurkalniņš savu nosaukumu mantojis no tā, ka te barons mīlējis sēdēt un kopā ar ciemiņiem dzert tēju vai kafiju ar cukuru. Viens no tiltiņiem pretī Cukurkalniņam ved pāri upei uz pili un liepu aleju. Uzkalniņā, Dzirnupītes kreisajā krastā, paceļas simtgadīga ozolu birzs. Parkā ir ierīkotas ugunskuru vietas, deju laukums, peldvieta.

Jēkabpils novads, Zasas pagasts, Zasa, LV-5239
+371 22335439
Ieejas maksa: 
Bez maksas
Pakalpojumi: 
Gida pakalpojumi
Kafejnīca
Praktiskās darbnīcas

Autobusi maršrutos Rīga - Daugavpils līdz Jēkabpils autoostai, Rīga – Jēkabpils. Tālāk vietējā satiksme.

Rīga – Jēkabpils – Zasa – Rubeņi – Bebrene. 

Coordinates:
56.291591, 25.973251


Pēdējo reizi atjaunināts: 
28.03.2018