Jūs atrodaties šeit

Informācija par uzņēmumu tūrisma bukletos un kartēs

LIAA ik gadu sagatavo dažādus tūristiem noderīgus informatīvos materiālus. Tos var iegūt gan elektroniskā veidā (lejupielādējot), gan arī drukātā veidā, ja ir pieejami. Visi šie materiāli ir bez maksas.

Tūrisma informatīvo materiālu sagatavošanā piedalās nozares speciālisti un novadu tūrisma informācijas centru (TIC) darbinieki. Ja jums ir informācija par kādu tūrisma objektu vai pakalpojumu, kas būtu jāuzzina tūristiem, iesakām vērsties tuvākajā TIC. No turienes informācija tālāk nonāks pie mums. Pēc izvērtēšanas tā tiks ievietota datubāzē www.latvia.travel un, iespējams, arī elektroniskajos un drukātajos informatīvajos izdevumos.

Tūrisma informatīvos izdevumus LIAA regulāri atjaunina, tāpēc aicinām iesūtīt labojumus vai papildinājumus par tajos iekļauto informāciju.
Materiāli elektroniskā formā ir pieejami sadaļā "Latvijas kartes un informatīvi materiāli".

Visos neskaidrajos jautājumos par tūrisma informatīvajiem izdevumiem, lūdzu, vērsieties [email protected]