Jūs atrodaties šeit

Piekļūstamības paziņojums

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra saskaņā (turpmāk – LIAA) ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvietni https://latvia.travel.

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās "Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai".

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

LIAA tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Lapa neatbilst krāsu kontrasta nosacījumiem, tas tiks labots 2022.gada otrajā pusē veicot būtiskas tehniskas un dizaina izmaiņas.

  • Lapas galvenais saturs nav marķēts, tas tiks labots 2022.gada otrajā pusē veicot būtiskas tehniskas un dizaina izmaiņas.

  • Ilustratīvajiem attēliem norādītais alternatīvais teksts varētu būt detalizētāks un tiks uzlabots.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 21.01.2022. Izvērtēšanu veica Linda Eiduka, Tūrisma departamenta vadošā eksperte.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: šeit.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar LIAA Tūrisma departamentu rakstot uz [email protected].

Atsauksmēm un saziņai

Mēs cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību. Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: [email protected]

Adrese: Pērses iela 2, Rīga

Sūdzību iesniegšana

Par šo LIAA tīmekļvietnes piekļūstamību atbildīgs ir Tūrisma departaments. E-pasts: [email protected]

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: [email protected]

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 21.01.2022.