Jūs atrodaties šeit

Apstiprinātas jaunas atbalsta programmas eksportējošiem un tūrisma nozares uzņēmumiem

16.07.2020

 14. jūlijā Ministru kabineta sēdē tika apstiprinātas divas jaunas atbalsta programmas -  eksportējošajiem un tūrisma nozares uzņēmumiem vīrusa Covid-19 izraisīto krīzes seku pārvarēšanai un nodarbinātības sekmēšanai. Eksportējošie un tūrisma nozares uzņēmumi, kuri atbildīs noteikumos minētajiem kritērijiem, varēs saņemt atbalstu 25 un 30 procentu apmērā no 2019. gadā veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Maksimālais atbalsts vienam uzņēmumam vai uzņēmumu grupai varēs sasniegt 800 tūkstošus eiro. Šī valsts noteiktā atbalsta izmaksu administrēs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), bet iesniegumus par atbalsta saņemšanu varēs sākt iesniegt jūlija beigās vai augusta sākumā pēc noteikumu saskaņošanas Eiropas Komisijā.

“Pieteikties atbalstam, pēc šo noteikumu saskaņošanas Eiropas Komisijā, varēs elektroniski, vēršoties ar iesniegumu LIAA. Ņemot vērā, ka abās valsts atbalsta programmās kopā uz palīdzību varētu pretendēt ap 7 tūkstošiem uzņēmumu, visu iesniegumu izvērtēšanai būs nepieciešams laiks. Ja  LIAA saņems solīto atbalstu no citām valsts pārvaldes institūcijām, uzņēmējiem jārēķinās, ka no iesnieguma iesniegšanas līdz faktiskai atbalsta saņemšanai, varētu paiet aptuveni piecas nedēļas. Apzināmies, ka atbalsts tūrisma nozares uzņēmējiem ir ļoti nepieciešams un uzņēmēji vēlas saņemt šo atbalstu pēc iespējas ātrāk, tomēr tas, cik ātri spēsim apstrādāt saņemtos iesniegumus lielā mērā būs atkarīgs no faktiskā iesniegumu skaita un LIAA kapacitātes.

Aicinām arī uzņēmējus rūpīgi iepazīties ar atbalsta saņemšanas nosacījumiem pirms iesnieguma iesniegšanas,” norāda LIAA direktors Kaspars Rožkalns. 

Atbalsta programmu kopējais finansējums ir 70,2 miljoni eiro, tostarp 51 miljons eiro atbalstam eksportējošiem uzņēmumiem un 19,2 miljoni eiro atbalstam tūrisma nozares komersantiem. Tiek prognozēts, ka abās programmās atbalsts varētu tikt sniegts aptuveni 7 tūkstošiem uzņēmumu, tostarp 350 eksportējošajiem uzņēmumiem.

Atbalstam, pēc saskaņojuma saņemšanas Eiropas Komisijā, uzņēmumi varēs pieteikties līdz šā gada 30. septembrim, iesniedzot LIAA elektroniski parakstītu iesniegumu. Katram atbalsta veidam tiks sagatavota īpaša veidlapa, kuru uzņēmēji kā elektroniski parakstītu dokumentu varēs iesūtīt pa e-pastu [email protected](link sends e-mail) vai izmantot šo pakalpojumu ar valsts un pašvaldību vienotā portāla Latvija.lv starpniecību, kur arī būs pieejama pieteikuma veidlapa. Provizoriski iesniegumu pieņemšana varētu sākties pēc divām nedēļām, jūlija beigās.

Pēc iesnieguma saņemšanas LIAA izvērtēs tajā norādīto informāciju, aptuveni mēneša laikā pieņems lēmumu par atbalsta piešķiršanu un piecu darba dienu laikā izmaksās atbalstu uz uzņēmuma norādīto kontu. Sarakstu ar uzņēmumiem, kuri saņēmuši atbalstu, LIAA publicēs savā tīmekļvietnē un nosūtīs Valsts ieņēmumu dienestam. Pēc atbalsta sniegšanas LIAA veiks pēcuzraudzību par atbalsta izlietojumu. Atbalstu nevarēs saņemt uzņēmumi, kuriem ir nodokļu parādi, kas lielāki par 1 tūkstoti eiro,  vai kuri bija nonākuši finansiālās grūtībās pirms 2019. gada 31. decembra.

Atbalstam varēs pieteikties eksportējošie uzņēmumi, kuru preču un pakalpojumu eksporta apjoms 2019. gadā sasniedza vismaz 1 miljons eiro un kuru darbiniekiem izmaksātā mēneša vidējā bruto darba samaksa, par kuru ir veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, 2019. gadā ir ne mazāka kā 800 eiro. Kā papildus kritērijs tiks vērtēta Covid-19 ietekme uz uzņēmuma saimniecisko darbību, proti, atbalstīti tiks tie eksportējošie uzņēmumi, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības Covid – 19 krīzes ietekmē vienā mēnesī laika periodā no 2020. gada aprīļa līdz jūnijam, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, ir samazinājušies par 20 procentiem.          

Kā atbalstu uzņēmumi varēs saņemt vienreizēju kompensāciju 25 procentu apmērā no  2019. gadā nomaksātām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, bet ne vairāk kā 800 tūkstošus eiro vienam uzņēmumam vai uzņēmumu grupai. Atbalsta summu saimnieciskās darbības veicējs saņems vienā maksājumā un tā būs jāizmaksā darbinieku algās līdz 2020. gada 31. decembrim.

No tūrisma nozarē strādājošajiem uzņēmumiem atbalstu varēs saņemt izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji, uzņēmumi, kas nodarbojas ar tūrisma pakalpojumu sniegšanai nepieciešamā inventāra izīrēšanu, ar tūrisma nozari saistīto profesionālo pakalpojumu sniedzēji, tūrisma pakalpojumu biroji un operatori, ar darījumu tūrismu saistītu pasākumu un izstāžu organizatori, atrakciju un atpūtas parki, izklaides un atpūtas pakalpojumu sniedzēji kā arī dažādi privātie muzeji un kultūras iestādes.

Atbilstoši apstiprinātajiem noteikumiem, atbalstam kvalificēsies tie tūrisma nozares uzņēmumi, kas līdz 2020. gada 1. martam savu darbības veidu ir reģistrējuši atbilstoši šādiem NACE kodiem:

5510 Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās, 5520 Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās, 5530 Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu darbība, 5590 Pārējo apmešanās vietu darbība, 5610 Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi, 5621 Izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma, 5629 Cita veida ēdināšanas pakalpojumi, 5630 Bāru darbība, 7739 Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings, 7490 Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi, 7911 Ceļojumu biroju pakalpojumi, 7912 Tūrisma operatoru pakalpojumi, 7990 Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības, 8230 Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi, 9004 Kultūras iestāžu darbība, 9321 Atrakciju un atpūtas parku darbība un 9329 Cita izklaides un atpūtas darbība.          

Atbalstu varēs saņemt uzņēmumi, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības Covid – 19 krīzes ietekmē vienā mēnesī laika periodā no 2020. gada aprīļa līdz jūnijam,  salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, ir samazinājušies par 30 procentiem.

Lai pretendētu uz atbalstu uzņēmumam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nedrīkst būt Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāds, kas kopsummā pārsniedz 1 tūkstoti eiro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums.

Atbalstu – kā vienreizēju maksājumu darba algu kompensēšanai tūrisma nozarē strādājošie uzņēmumi varēs saņemt 30 procentu apmērā no 2019. gadā nomaksātām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, bet ne vairāk kā 800 tūkstošus eiro vienam uzņēmumam vai uzņēmumu grupai.

Detalizēti ar atbalsta programmas nosacījumiem var iepazīties Ministru kabineta noteikumos, kas publicēti Ministru kabineta tīmekļa vietnē: MK noteikumi “Noteikumi par atbalstu eksportējošiem nodokļu maksātājiem Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai”(link is external) un “Covid-19 skarto tūrisma nozares saimnieciskās darbības veicēju atbalsta piešķiršanas kārtība”.(link is external)

Jāuzsver, ka LIAA veiks arī kontroles pasākumus, lai uzraudzītu uzņēmumu atbilstību atbalsta saņemšanas kritērijiem un pār finansējuma izlietojumu. Ja saņemtais atbalsts netiks izlietots darbinieku algām noteiktajā terminā līdz 2020. gada 31. decembrim, tas pilnībā vai daļēji būs jāatmaksā valsts budžetā.