Jūs atrodaties šeit

Iepazīsties ar projekta "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā" atbalsta iespējām. Noklausies semināru!

13.07.2021

No 2021. gada 18. maija tiek uzsākta Tūrisma atbalsta darbību pieteikumu pieņemšana. "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā" atbalsta programma palīdzēs sekmēt tūrisma mārketinga aktivitātes, konferenču, kongresu un semināru organizēšanu Latvijā un lielo kultūras un sporta pasākumu, kā arī starptautisko izstāžu organizēšanu.

Kas, kā un ar kādiem izņēmumiem var pieteikties? Lai atbildētu uz visām neskaidrībām par atbalstas iespējām, tika noturēts seminārs, kura video pieejams zemāk rakstā, kā arī esam sagatavojuši semināra laikā uzdoto jautājumu apkopojumu.

Lai pieteiktos atbalstam, vai ir noteikts darbošanās laika ierobežojums mazajiem komersantiem?

Starptautisku konferenču, kongresu un semināru organizētājam jābūt Latvijā reģistrētam vismaz divus gadus vai vairāk (reģistrēts līdz 2019. gada 1. janvārim). Lai saņemtu atbalstu Starptautisku kultūras/sporta pasākumu, kā arī starptautisku izstāžu organizēšanai Latvijā un Tūrisma atbalsta darbību pieteikumā minētajām darbībām, komersanta vecumam nav ierobežojums.

 

Vai mana uzņēmuma mājas lapai noteikti jābūt orientētai uz starptautisko tirgu, vai var tā būt arī mērķēta tikai uz Latvijas tirgu?

Mājas lapu var izstrādāt arī Latvijas tirgum, bet tai noteikti jābūt orientētai arī uz starptautisko tirgu. Ja tā tiks izstrādāta tikai Latvijas tirgum, tad atbalstu nevarēsim sniegt.

 

Kas jāņem vērā, veicot tirgus pētījumu?

Izvēloties pakalpojuma sniedzēju, jāveic cenu aptauja starp vizmaz 3 pakalpojuma sniedzējiem. Ja paredzamā pakalpojuma summa ir 70 000 EUR bez PVN un vairāk, tad jāveic iepirkuma procedūra. Atbalstāmo darbību ietvaros nav pieļaujami darījumi ar saistītajām personām.

 

Veicot cenu aptauju mājas lapas pielāgošanai un tulkošanai, vai cenu aptauja ir veicama tikai ar tulkošanas uzņēmumiem (vai jebkuru citu SIA), vai arī, piemēram, pašnodarbinātām personām, kuras var veikt šādu darbu, slēdzot līgumu vai uzņēmuma līgumu par attiecīgā darba veikšanu?

Cenu aptauja ir jāveic tādos gadījumos, kad kaut kas tiek izstrādāts un ir iespējams izvēlēties pakalpojumu sniedzēju. Nav atbalstāmi uzņemuma līgumi par attiecīgā darba veikšanu.

 

Vai ir kāda īpaša forma, kādā jāveic izstrādātāja/piegādātāja tirgus izpētes dokumentācija?

Nav noteikta īpaša forma. Pietiek, ja cenu aptauja veikta caur e-pastiem. Tai jābūt dokumentētai, lai variet iesniegt LIAA, iesniedzot maksājuma pieprasījumu.

 

Vai, piemēram, augstskolu pētniecības centri var būt pētījumu veicēji, vai tikai SKDS vai Latvijas Fakti utml.?

Var.
 

Kā kultūras un sporta pasākumos un izstādēs tiks noteikts/saskaitīts ārvalstu apmeklētāju skaits?

Tas, kā tiek uzskaitīti ārvalstu dalībnieki/apmeklētāji tiek atstāts organizatoru ziņā. Vai tā tiek veikta saskaņā ar reģistrētajiem dalībniekiem/apmeklētājiem, pēc digitāli iegādātām biļetēm u.tml.

 

Vai, reģistrējot ārvalstu apmeklētājus, pietiek ar personas vārdu, uzvārdu un  valsti?

Jā, ir pietiekami.

 

Kā tiek uzskaitīts konferences ilgums? Ja viesi paliek divas naktis, pasakums ilgst trīs dienas, bet konference notiek vienu dienu ar pusi, vai šis skaitās kā trīs dienu pasākums vai divu?

Vērtēts tiek paša pasākuma ilgums, proti, konferences norises laiks, papildus iesniedzot konferences programmu.

 

Vai konferences programmai ir jābūt ilgākai par četrām stundām dienā, kopā  notiekot trīs dienas, lai saņemtu atbalstu 40 % apmērā?

Konferences programmas ilgums dienā nav noteikts.

 

Vai  uz atbalsta programmu kvalificēsies pasākums, kurā vienā no dienām ir izteikti lielāks dalībnieku skaits?

Jā, pasākums kvalificēsies, jo ārvalstu dalībnieku/apmeklētāju skaits netiek uzskaitīts pa dienām, bet tiek uzskaitīts kopējais ārvalstu dalībnieku/apmeklētāju skaits pasākumā. Turklāt, kā tiek uzskaitīti ārvalstu dalībnieki/apmeklētāji tiek atstāts organizatoru ziņā (vai tā tiek veikta saskaņā ar reģistrētajiem dalībniekiem/apmeklētājiem, pēc digitāli iegādātām biļetēm u.tml).

 

Vai var pretendēt uz grantu par izmaksām jau no šodienas un līdz pat trīs mēnešiem pēc pasākuma?

Lai pretendētu uz atbalstu, vispirms ir jāiesniedz LIAA Starptautiska kultūras vai sporta pasākuma, vai starptautiskas izstādes organizēšanas atbalstāmo aktivitāšu pieteikums (pieteikuma veidlapa pieejama LIAA tīmekļvietnē: Starptautiska kultūras\sporta pasākuma vai starptautiskas izstādes organizēšanas atbalstāmo aktivitāšu pieteikuma veidlapa | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (liaa.gov.lv).
Pieteikumā var iekļaut visas atbalstāmās aktivitātes, kas saistītas ar starptautisko pasākumu un kas notikušas ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms Pieteikuma iesniegšanas LIAA. Savukārt, Maksājuma pieprasījumu jāiesniedz par īstenotām aktivitātēm triju mēnešu laikā pēc tam, kad ir noslēdzies starptautiskais pasākums, vai ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc pēdējās pieteikumā norādītās ar pasākumu saistītās aktivitātes, ja tās ir notikušas pēc starptautiskā pasākuma norises laika. Ja pasākums atcelts dēļ Covid-19, tad izmaksas ir atbalstāmas par veiktajām aktivitātēm, ja maksājuma pieprasījums iesniegts LIAA ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc starptautiskā pasākuma atcelšanas.

 

Ko nozīmē: atbalsta summa (EUR) - 80% (intensitāte % ) no plānotām attiecināmām izmaksām, EUR?

Visas atbalstāmo aktivitāšu izmaksas (piemēram, licences iegādes izmaksas, mārketinga materiālu izstrādes izmaksas, sabiedrisko attiecību pakalpojuma izmaksas, pasākuma popularizēšanas izmaksas utt.) ir attiecināmās izmaksas, savukārt atbalsta summa ir 80% no attiecināmām izmaksām. Atbalsta summa ir tā summa, kuru SIA UZŅĒMUMS varēs saņemt no LIAA pēc pasākuma un iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu kopā ar visiem izmaksu un darījumu apliecinošajiem dokumentiem.

 

Vai grantu var saņemt tikai pēc pasākuma?  Vai to ir iespējams saņemt pa daļām?

Atbalstu granta veidā var saņemt, iesniedzot LIAA Maksājuma pieprasījumu par īstenotām aktivitātēm triju mēnešu laikā pēc tam, kad ir noslēdzies starptautiskais pasākums, vai ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc pēdējās pieteikumā norādītās ar pasākumu saistītās aktivitātes, ja tās ir notikušas pēc starptautiskā pasākuma norises laika. Ja pasākums atcelts dēļ Covid-19, tad izmaksas ir atbalstāmas par veiktajām aktivitātēm, ja maksājuma pieprasījums iesniegts LIAA ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc starptautiskā pasākuma atcelšanas.

 

Gadījumā, ja sadarbības partneri-mediji ārvalstīs mums ir skaidri zināmi un  konkursu  nevaram veikt - kā tiks vērtēta šāda situācija?

Cenu aptauja IR jāveic tādos gadījumos, kad kaut kas tiek izstrādāts un ir iespējams izvēlēties pakalpojumu sniedzēju, piemēram, mārketinga materiālu izstrādātājs, reklāmas kampaņas izstrādātājs un vadītājs, pasākuma ekonomiskās ietekmes pētījuma veicējs utml. Savukārt, cenu aptauja NAV jāveic tādām aktivitātēm, kur ir pakalpojumu sniedzējs ir ekskluzīvs, piemēram, licences iegāde, mediji, kur Jūs izvēlaties mediju pēc nozares vai pēc auditorijas, ko vēlaties uzrunāt, sasniegt utml.

 

Vai saistītas kompānijas ārvalstīs (piemēram, Igaunijā) var būt kā kampaņas veicējs Igaunijā?

Nē. Atbalstāmo darbību ietvaros nav pieļaujami darījumi ar saistītajām personām, proti, saistība starp atbalsta saņēmēju, tā dalībnieku, akcionāru, biedru, padomes vai valdes locekli, jebkura no tiem radinieku līdz otrajai radniecības pakāpei, laulāto vai svaini līdz pirmajai svainības pakāpei, kā arī atbalsta saņēmēja prokūristu vai komercpilnvarnieku no vienas puses un piegādātāju, tā apakšuzņēmēju, kā arī jebkura no tiem dalībnieku, akcionāru, biedru, padomes vai valdes locekli, prokūristu vai komercpilnvarnieku no otras puses. Minētā saistība pastāv gan tad, kad dalībnieki, akcionāri un biedri ir fiziskas personas, gan tad, kad dalībnieki, akcionāri un biedri ir juridiskas personas.

 

Vai ārvalstu mediju pārstāvjiem, papildus transportam un viesnīcai, var tikt apmaksātas, piemēram, ekskursijas?  Vai pusdienas/vakariņas  var rezervēt tikai viesnīcā vai jebkur?

Ārvalstu mediju pārstāvjiem attiecināt var tikai ekonomiskās klases ceļa (transporta) izmaksas uz Latviju un no Latvijas uz medija pārstāvja mītnes zemi un naktsmītnes Latvijā (naktsmītņu pamatpakalpojuma izmaksas, t.sk. brokastis u.c. ēdienreizes, ja tās ir iekļautas pamatpakalpojuma pakā).

 

Vai grants ir pieejams tikai interneta reklāmas aktivitātēm vai arī radio un TV?

Atbalsts reklāmai radio un TV nav izslēgts, bet tas būtu attiecināmas aktivitātes “Sabiedrisko attiecību pakalpojumi” ietvaros kā sabiedrisko attiecību pakalpojumu izmaksas, kas attiecināmas uz sadarbību ar Latvijas un ārvalstu sabiedrisko attiecību pakalpojumu sniedzējiem, medijiem (publikācijas pirms un pēc pasākuma, konkursi) vai reklāmas kampaņas izmaksas, kuru īstenošanu nodrošina reklāmas aģentūras utml.

 

Kādi ir atbalsta nosacījumi dalībai izstādei, kas nav nacionālais stends starptautiskā izstādē, ja esam pašvaldības pārstāvji. Vai šajā gadījumā pašvaldība nekvalificējas abiem MK 678 2.nodaļas 11.punkta 11.1. un 11.2. apakšpunktiem?: ”11. Projekta iesniedzējs pasākuma ietvaros ir: 11.1. tiešās pārvaldes iestāde, kuras darbības mērķis ir sekmēt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju un eksportspēju starptautiskajos tirgos, kā arī veicināt ārvalstu investīciju apjoma pieaugumu; 11.2. tiešās pārvaldes iestāde, kuras darbības mērķis ir īstenot tūrisma attīstības valsts politiku.”

Tūrisma atbalsta darbību pieteikumā minētajām darbībām, konkrēti dalībai tūrisma izstādes, atbalsts nav paredzēts pašvaldībām. Atbalstu var saņemt komersantu, biedrības (kurās apvienojušies vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības) un nodibinājumi (ja starp dibinātājiem un to biedriem ir vismaz pieci komersanti). Savukārt Eksporta atbalsta darbību pieteikumā minētajām darbībām atbalstu var saņemt arī pašvaldības, bet šī pieteikuma ietvaros nav atbalstāma dalība tūrisma izstādēs.

 

Kādu logo nepieciešams ievietot pasākumu (arī konferenču, kongresu, semināru) vizuālajā komunikacijā?

Magnetic Latvia, Latvia.travel logo, to iespējams lejupielādēt šeit: https://www.liaa.gov.lv/lv/turisma-nozarei/marketinga-materiali.

Smalkāk par pieteikšanās kārtību: https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-turisms/aktualitates.

 

Lai uzzinātu vairāk, noskaties semināru:

00:00 - 34:15 Atbalsts uzņēmumu individuālām mārketinga aktivitātēm;
34:16 - 51:22 Lielo kultūras un sporta pasākumu, starptautisko izstāžu organizēšana Latvijā;
51:23 - 01:07:05 Konferenču, kongresu un semināru organizēšana Latvijā.