Jūs atrodaties šeit

Ieteikumi tūrisma pakalpojumu sniedzējiem

10.07.2020

Tūrisma nozarē Covid-19 izplatīšanās riski ir saistīti ar šādiem apstākļiem:

 • riski Covid-19 gadījumu ievešanai no valstīm, kur ir augsta saslimstība;
 • tūrists var inficēties tūrisma brauciena laikā esot ciešā kontaktā;
 • cilvēks var kļūt infekciozs dažas dienas pirms Covid-19 pazīmju parādīšanās vai pat slimības bezsimptomu norises gadījumā;
 • piesardzības pasākumi, tai skaitā individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana minimizē inficēšanās riskus, bet nevar pilnībā tos novērst.

Riski, kas saistīti ar tūrisma pasākumu norises specifiku, t.i. ierobežotas iespējas ievērot distances un pulcēšanas nosacījumus:

 1. pulcējas cilvēki no dažādām mājsaimniecībām;
 2. ilgstoša pulcēšanās pasākuma (piemēram,ekskursijas) laikā, sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanas vietā, lidostā, ceļojuma transportlīdzeklī, apskates vai izklaides vietā vai ekskursijas laikā gida tuvumā;
 3. neizbēgamā saskarsme ar dažādām tūristu grupām populārajos apskates objektos/vietās vai vietās, kur nevar organizēt tūristu plūsmas (piemēram,pastaigas pa pilsētu);
 4. notiek izmitināšanas vietu maiņa (piemēram,ceļojot ar autobusu) u.c.

Tūrisma nozarē ir jāievēro piesardzības pasākumi vadoties gan no darbinieku veselības aizsardzības, gan pasākumu drošības, gan pakalpojumu sniegšanas drošības aspektiem.

Organizējot jebkādus tūrisma pakalpojumus ir jāievēro 2020.gada 9. jūnija MK noteikumi Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk MK noteikumi Nr.360), kas nosaka pamatprasības publisku pakalpojumu un pasākumu organizēšanai un sniegšanai (tai skaitā ēdināšanai, sporta, izklaides, ceļošanas utml. pakalpojumiem), tai skaitā, nosakot ierobežojumus cilvēku skaitam publiskās telpās un ārtelpās.

Sniedzot tūrisma pakalpojumus ir jāņem vērā šādi pamatnosacījumi:

 • 2 metru distances ievērošana visur, kur tas ir iespējams (izņemot starp vienas mājsaimniecības locekļiem);
 • ja nav iespējams nodrošināt 2 metru distanci un pakalpojums ilgst vairāk nekā 15 minūtes, lieto fiziskas barjeras, vīrusa izplatīšanai, vai vizierus vai sejas maskas/deguma un mutes segumus gan pakalpojuma sniedzējam, gan klientam;
 • netiek pieļauta cilvēku drūzmēšanās, vairākām tūristu grupām apmeklējot tūrisma apskates vietas, kur pulcējas liels skaits cilvēku, neaizkavēties ilgāk par 15 min. vai izvairīties no saskarsmes ar citām grupām vai iepriekš sarunāt apmeklējuma laiku
 • visur, kur vien iespējams, jānodrošina iespēja roku higiēnai (roku mazgāšana vai dezinficēšana ar dezinfektantu, kas satur vismaz 70% spirta šķīdumu vai pieradītu iedarbību pret koronavīrusiem);
 • personas ar Covid-19 slimības pazīmēm vai apstiprinātu saslimšanu tiek izolētas no pārējiem un lieto medicīnisko sejas masku;
 • personas, kas ieradušās no valstīm attiecībā pret kurām jāievēro īpašie piesardzības vai ierobežojošie pasākumi, ievēro pašizolāciju;
 • gan klienti, gan darbinieki tiek informēti par piesardzības pasākumu ievērošanu;
 • un citi pasākumi atbilstoši MK noteikumiem Nr.360.

 

Lai nodrošinātu minēto pasākumu ievērošanu, pakalpojuma sniedzēji nodrošina šādus papildu pasākumus:

Administratīvie pasākumi:

 • izstrādā iekšējo plānu rīcībai, ja iestādē tiek konstatēts cilvēks (darbinieks vai klients) ar Covid-19 pazīmēm vai ar apstiprinātu Covid-19 infekciju;
 • nodrošina darbinieku apmācību, lai viņi prastu rīkoties, ja ir atklāts klients ar Covid-19 pazīmēm (klienta izolēšana, individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu, saziņa ar ārstniecības iestādi, Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC), telpu uzkopšana, dezinfekcija, rīcība ar slimnieka lietotu veļu un atkritumiem);
 • nosaka maksimāli iespējamo klientu skaitu koplietošanas telpās (ēdināšanas vietā,  izklaides, labsajūtas u.c. telpās), kā arī iestādē kopumā, ņemot vērā iespējas nodrošināt 2 metru distances ievērošanu, klientu plūsmas regulēšanu un iespēju nodrošināt iespējami inficēta klienta vai klienta ar apstiprinātu Covid-19 izolēšanu, kā arī ņemot vērā MK noteikumos Nr.360 noteiktos pulcēšanās ierobežojumus;
 • nodrošina informatīvus materiālus klientiem par piesardzības pasākumiem konkrētā iestādē, kā arī informāciju par Covid-19 pazīmēm un rīcību, ja parādās saslimšanas pazīmes, kā arī nodrošina informatīvas zīmes, lai informētu klientus par pasākumiem, lai mazinātu kontaktus ar personālu un citiem klientiem;
 • netiek organizēti pakalpojumi un pasākumi, kuru laikā pastāv augsti Covid-19 izplatības riski un nav iespējams nodrošināt distancēšanos;
 • ceļojumu organizē tā, ka ceļā un uz vietas, kur atradīsies tūristu grupa, vietējie pakalpojuma sniedzēji nodrošina piesardzības pasākumus, un ceļojuma operators iepriekš ir pārdomājis un saskaņojis piesardzību visā pakalpojuma laikā;
 • nodrošina klientiem pieejamu informāciju par valstī noteiktajiem ierobežojumiem, tai skaitā ceļošanas ierobežojumiem un pašizolācijas pasākumiem (valstu saraksts uz kurām attiecināmi ceļošanas ierobežojumi un pašizolācija ir publicēts SPKC mājaslapā https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/aktualitate-par-jauno-koronavi/valstu-saslimstibas-raditaji-a/);
 • veicina attālināto pakalpojumu un maksājumu izmantošanu;
 • nodrošina atbilstošu telpu uzturēšanu: vēdināšanu (gaisa apmaiņu stundas laikā vai ārtelpu gaisa ieplūšanu ik stundu); gaisa kondicionieru tīrīšanu atbilstoši lietotāja instrukcijai; rūpīgu virsmu, kur pieskaras liels skaits cilvēku, tīrīšanu; iespēju robežās veic klientu reģistrāciju (vārds, uzvārds, kontaktinformācija) un nepieciešamības gadījumā nodrošina informācijas pieejamību SPKC epidemioloģiskās izmeklēšanas veikšanai (informāciju uzglabā vismaz 14 dienas pēc pakalpojuma sniegšanas/pēc klienta izrakstīšanās).

 

Reģistrācijas un uzņemšanas pakalpojumi:

 • nodrošina 70% spirtu saturošu rokas dezinfekcijas līdzekļu pieejamību uzņemšanas zonā, kā arī norādi ar atgādinājumu veikt roku higiēnu un instrukciju pareizai roku higiēnai;
 • veicina attālināto pakalpojumu – pašreģistrācija un pašizrakstīšanās izmantošanu;
 • novērš cilvēku drūzmēšanos reģistrācijas vietā, nosakot, ka reģistrācijas vietā atrodas viens no pārstāvjiem;
 • ja reģistrācijai tiek izmantotas skārienjūtīgās virsmas, nodrošina to tīrīšanu pēc katra klienta. Netiek pieļauts, ka viens un tas pats rakstāmpiederums tiek nodots no klienta klientam vai no darbinieka, darbiniekam, nodrošinot, ka katrs lieto individuālos rakstāmpiederumus vai nodrošinot vienreiz lietojamos rakstāmpiederumus katram klientam vai veicot izmantoto rakstām piederumu dezinfekciju;
 • nodrošina fizisku distancēšanos starp reģistrācijā strādājošiem darbiniekiem un pārējiem darbiniekiem, kā arī klientiem, piemēram izmantojot plastikāta barjeru;
 • nodrošina fizisku distanci starp klientiem, piemēram izmantojot grīdas marķējumu;
 • brīdina pirms reģistrācijas vai saskaņo ar klientu iespēju saņemts pakalpojumus uz pašizolācijas vai mājas karantīnas laiku.

 

Ēdināšanas pakalpojumi:

 • nodrošina 70% spirtu saturošu rokas dezinfekcijas līdzekļu pieejamību pie ieejas, kā arī norādi ar atgādinājumu veikt roku higiēnu un instrukciju pareizai roku higiēnai;
 • novērš pašapkalpošanos, nodrošinot ēdiena servēšanu un pasniegšanu apmeklētājiem individuāli;
 • ja tomēr tiek organizēta pašapkalpošanās, stingri seko roku higiēnai pašapkalpošanās zonā, nodrošina cimdu lietošanu ēdiena paņemšanai, veido norobežojošās barjeras starp ēdienu un traukiem, kā arī obligāti nodrošina 2 m distanci starp klientiem;
 • katram klientam uz galda nodrošina individuālu trauku komplektu;
 • nelieto kopējus dzēriena traukus, sāls, un garšvielu traukus, salvešu turētājus;
 • izmanto ēdienkartes, kuras iespējams dezinficēt pēc katra klienta;
 • ierobežo klientu skaitu ēdināšanas vietā, lai tiktu nodrošināta 3 m2 platība uz klientu un 2 metru distancēšanās iespēja starp apmeklētājiem;
 • tiek novērsta rindu veidošanās ēdināšanas vietā, bet, ja nav iespējama rindu novēršana, nodrošina 2 metru distances ievērošanu;
 • nodrošina 2 m distanci starp galdiņiem;
 • veic galdiņu tīrīšanu pēc katra klienta.

 

Sporta pakalpojumi:

 • nodrošina 70% spirtu saturošu rokas dezinfekcijas līdzekļu pieejamību, kā arī norādi ar atgādinājumu veikt roku higiēnu un instrukciju pareizai roku higiēnai;
 • nodrošina sporta inventāra tīrīšanu pēc katra klienta;
 • ierobežo cilvēku skaitu, lai varētu nodrošināt 4 m2 platību uz klientu un 2 metru distancēšanās iespēju starp apmeklētājiem;
 • iespēju robežās novērš to, ka apmeklētāji lieto ģērbtuves, bet veicina pārģērbšanos klientu istabās. Ja tomēr tiek izmantotas kopējās ģērbtuves, tad jānodrošina, ka tajās tiek ievērota 2 metru distance, tai skaitā arī starp apģērba uzglabāšanas skapīšiem.

 

Labsajūtas un ūdens procedūru pakalpojumi:

 • nodrošina 70% spirtu saturošu rokas dezinfekcijas līdzekļu pieejamību, kā arī norādi ar atgādinājumu veikt roku higiēnu un instrukciju pareizai roku higiēnai;
 • tā kā labsajūtas (masāžu, skaistumkopšanas utml., kur paredzēts tiešs kontakts ar klientu) pakalpojumu laikā nav iespējams ievērot 2 m distanci, tiek rekomendēts lietot sejas masku pakalpojuma sniedzējam un klientam;
 • veic roku un virsmu tīrīšanu pirms un pēc katras procedūras;
 • iespēju robežās novērš to, ka apmeklētāji lieto ģērbtuves un dušas, bet veicina pārģērbšanos klientu istabās. Ja tomēr tiek izmantotas kopējās ģērbtuves, tad jānodrošina, ka tajās tiek ievērota 2 metru distance, tai skaitā arī starp apģērba uzglabāšanas skapīšiem.

 

Aktivitātes (pludmales, spēļu un rotaļu laukumi):

 • nodrošina 70% spirtu saturošu rokas dezinfekcijas līdzekļu pieejamību, kā arī norādi ar atgādinājumu veikt roku higiēnu un instrukciju pareizai roku higiēnai;
 • nodrošina 2 metru distanci starp galdiņiem, sēdvietām, atpūtas krēsliem utml. Cilvēki no vienas mājsaimniecības var neievērot 2 m distanci;
 • nodrošina visa aprīkojuma regulāru tīrīšanu;
 • ņemot vērā Covid-19 izplatīšanās riskus un iespējas ievērot 2 m distanci tiek vērtēta bērnu rotaļu laukumu vai citu tamlīdzīgu pakalpojumu sniegšana.

 

Lifti:

 • nodrošina to, ka vienlaicīgi liftā atrodas tikai vienas mājsaimniecības locekļi vai ierobežots cilvēku skaits, lai nodrošinātu 2 m distancēšanās nosacījumu ievērošanu;
 • veicina trepju izmantošanu, ja ēkai nav daudz stāvu;
 • nodrošina pēc iespējas biežāku lifta paneļu, pogu un citu virsmu, kur pieskaras liels skaits cilvēku tīrīšanu;
 • nodrošina liftu ventilāciju atbilstoši to lietošanas instrukcijai.

 

Transporta (transfēra, ceļojumu) pakalpojumi:

 • nodrošina 2 metru distancēšanos starp klientiem, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi (dzīvo vienā numurā vai veikuši vienu rezervāciju). Lai nodrošinātu distancēšanos transporta līdzekļi atstāj vienu brīvu rindu starp sēdvietām, sēdina pasažierus pa viena pamīšus utml.;
 • ja nav iespējams nodrošināt 2 metru distancēšanos transporta līdzeklī, tad visas personas lieto sejas un mutes aizsegus;
 • veic transporta līdzekļu virsmu, durvju rokturu, krēslu rokturu utml. tīrīšanu pēc katra brauciena;
 • paredz vietu, kur novietos cilvēku, kuram ceļojuma laikā parādās Covid-19 pazīmes.

 

Tūrisma objektu apmeklēšana:

 • netiek lietota publiski pieejamā koplietošanas infrastruktūra (soli, piknika vietas u.tml.) vai pirms lietošanas tiek dezinficētas virsmas;
 • nelieto un iespēju robežās norobežo koplietošanas infrastruktūru, kuras dezinfekcija ir apgrūtināta vai nav iespējama;
 • pārvietojoties nodrošina 2 m distances ievērošanu un novērš drūzmēšanos, ņemot vērā objekta īpatnības (takas platums, skatu torņa platība, teritorijas pie apskates objekta platība). Novērš plūsmu krustošanos, piemēram, organizē vienvirziena plūsmu, organizē piekļuvi objektam nelielās grupās u.tml.;
 • pēc objekta apmeklējuma veic roku dezinfekciju;
 • ja pakalpojums iekļauj vairāku vietu vai apskates objektu apmeklējumus, iepriekš saskaņot ierašanās laiku ar objekta pārvaldnieku, bet ja tas nav iespējams (piem., pilsētas apskates ekskursijā), tad rūpēties par distances ievērošanu vai sastapšanās mazināšanu ar citām tūristu grupām).

 

Inventāra nomas pakalpojumi:

 • izsniedzot un pieņemot nomas inventāru, lieto dezinficējamus cimdus;
 • nodala dezinficēto inventāru no piesārņotā inventāra;
 • veic inventāra dezinfekciju pēc saņemšanas no klienta;
 • ja inventāra dezinfekcija nav iespējama, to novieto karantīnā uz 3 dienām pirms nodošanas citam klientam.

 

Telpu un inventāra higiēna:

 • ierobežo koplietošanas inventāra, kā arī inventāra, kura dezinfekcija ir apgrūtināta, lietošanu;
 • veic telpu uzkopšanu un dezinfekciju un vēdināšanu pēc katra klienta;
 • veic dekoratīvo spilvenu un gultas pārvalku nomaiņu un tīrīšanu pēc katra klienta. Izvairīties no šādu priekšmetu lietošanas;
 • veic koplietošanas inventāra (trauku, grila piederumu u.tml., mazgāšanas piederumu u.tml.) mazgāšanu un dezinficēšanu pirms nodošanas citam klientam;
 • nodala dezinficēto un tīro inventāru no piesārņotā inventāra.

 

Personas, kurām jāievēro pašizolācija sakarā ar uzturēšanos valstī, attiecībā uz kuru jāievēro īpaši piesardzības vai ierobežojošie pasākumi:

 • valstu saraksts, uz kurām attiecināmi ceļošanas ierobežojumi un pašizolācija ir publicēts SPKC mājaslapā (https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/aktualitate-par-jauno-koronavi/valstu-saslimstibas-raditaji-a/);
 • ieceļojot Latvijā persona ievēro pašizolāciju 14 dienas pēc izbraukšanas no valsts, uz kurām attiecināmi ceļošanas ierobežojumi un pašizolācija;
 • pašizolācijas laikā klientam jānovēro savu veselības stāvokli;
 • šādu klientu ievieto atsevišķā istabā ar atsevišķu sanitāro mezglu, nodrošinot to, ka klients nelieto koplietošanas telpas;
 • iespēju robežās klientu ievieto atsevišķā ēkā ar atsevišķu ieeju;
 • ja klientam ir iespēja izkļūt no savas telpas, nelietojot koplietošanas telpas un nesaskaroties ar citiem klientiem un darbiniekiem, ir pieļaujams klientam atrasties ārtelpās, kur nepulcējas daudz cilvēku, ir pieļaujams klientam doties uz veikalu iegādāties pirmās nepieciešamības preces laikā, kad tur nav daudz cilvēku un lietojot sejas masku. Sabiedriskā transporta lietošana nav pieļaujama;
 • klienta ēdināšana tiek nodrošināta klienta istabā;
 • pašizolācijas telpā nodrošina nepieciešamos higiēnas priekšmetus, roku ziepes un roku dezinfekcijas līdzekli, kas satur ne mazāk kā 70% spirta vai citus dezinfekcijas līdzekļus ar pierādītu iedarbību pret koronavīrusiem, sejas maskas, individuālu dvieli, vienreizlietojamās salvetes, mitrās salvetes, tualetes papīru, atkritumu tvertni. Tāpat slimniekam jānodrošina vienreizlietojamie ēšanas piederumi (krūzes, šķīvji, karotes u.c. piederumi), kā arī individuāla gultas veļa;
 • klienta aprūpei tiek nozīmēts iesaistītā personāla skaits tiek ierobežots;
 • klienta aprūpei lieto medicīnisko sejas masku;
 • ja klientam tiek konstatētas Covid-19 pazīmes rīkojas atbilstoši zemāk aprakstītajam;
 • telpu ikdienas uzkopšanu un uzkopšanu pēc klienta izrakstīšanās veic, izmantojot sejas masku, virsvalku vai priekšautu un cimdus. Pēc telpas tīrīšanas individuālos aizsardzības līdzekļus novelk un neizmanto citu telpu telpu tīrīšanas laikā;
 • pēc klienta izrakstīšanas veic telpa tīrīšanu un dezinfekciju.

 

Pasākumu (semināru, konferenču, svinību, svētku, koncertu, sporta pasākumu u.tml.) organizēšana:

 • pasākumu drīkst organizēt laikā no 6:00 līdz 24:00;
 • visā pasākuma norises laikā jānodrošina 2 m distances ievērošana, tai skaitā pauzēs. 2 m distance ir jāievēro arī, ja pasākuma norise notiek pie klātiem galdiem ar ēdināšanu.

 

Rīcība, ja ir aizdomas par Covid-19 vai apstiprināts saslimšanas gadījums:

 • Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” nosaka prasības Covid-19 slimnieku izolācijai (MK noteikumu 54. punkts), kontaktpersonu mājas karantīnai (MK noteikumu 55. punkts) un personu, kuras uzturējušas valstīs ar nelabvēlīgu Covid-19 epidemioloģisko situāciju, pašizolāciju (MK noteikumu 56. punkts);
 • tūrisma pakalpojuma sniedzējs, piemēram viesnīcas īpašnieks, nosaka personu, kura ir atbildīga par personu (darbinieku un klientu)  ar Covid-19 pazīmēm, identificēšanu, šo personu izolēšanas, testēšanas organizēšanu. Minētā persona arī ir atbildīga par personu (klientu) identificēšanu uz kurām tiek attiecināmas mājas karantīnas un pašizolēšanas prasības;
 • nav pieļaujama darbinieka ar Covid-19 slimības pazīmēm atrašanās darbavietā. Ja darbiniekam tiek konstatētas Covid-19 saslimšanas pazīmes (paaugstināta ķermeņa temperatūra, drudzis, klepus, elpas trūkums) darbiniekam tiek uzdots nekavējoties uzlikt sejas masku, doties uz savu dzīvesvietu, sazināties ar savu ģimenes ārstu, t. sk. lai veiktu testēšanu uz Covid-19;
 • ja tiek atklāts klients, kurš nav Latvijas valsts piederīgais ar Covid-19 pazīmēm viņam nekavējoties tiek uzdots lietot sejas masku un izolēties atsevišķā telpā ar atsevišķu sanitāro mezglu, līdz testēšanas rezultātu saņemšanai. Klienta testēšanai uz Covid-19 pieteicas pa tālruni 8303, norādot klienta vārdu, uzvārdu, vecumu, viesnīcas nosaukumu un adresi, un atbildīgo viesnīcas pārstāvi. Parauga ņemšana klienta testēšanai tiks organizēta uz vietas viesnīcā (parauga ņemšana un testēšana tiks apmaksāta no valsts budžeta līdzekļiem);
 • ja persona, kurai ir Covid-19 infekcijas pazīmes ir Latvijas valsts piederīgais, persona tiek izrakstīta no viesnīcas un personai tiek rekomendēts doties uz savu dzīvesvietu un sazināties ar ģimenes ārstu;
 • ja klientam tiek apstiprināta Covid-19 diagnoze, klients, kurš nav Latvijas valsts piederīgais saskaņā ar SPKC rekomendācijām un atbilstoši klīniskajām indikācijām turpina izolāciju viesnīcas atsevišķā telpā, vai tiek stacionēts. Viesnīcas atbildīgā persona sazinās ar ģimenes ārstu, kurš veiks inficētā klienta un viņa kontaktpersonas medicīnisko novērošanu;
 • persona, kura ar inficēto klientu līdz Covid-19 saslimšanai dzīvojusi vienā istabā (kontaktpersona) tiek izolēta atsevišķā telpā, izņemot bērnus līdz 7 gadu vecumam un apgādībā esošās personas, lai mazinātu mājas karantīnas laiku, jo kontaktpersonai mājas karantīna tiek noteikta 14 dienās no pēdējā kontakta ar inficēto personu;
 • izolācijā, mājas karantīnā esošo klientu ēdināšana tiek nodrošināta telpā, kurā šie klienti uzturas;
 • izolācijas, mājas karantīnas telpā nodrošina nepieciešamos higiēnas priekšmetus, roku ziepes un roku dezinfekcijas līdzekli, kas satur ne mazāk kā 70% spirta vai citus dezinfekcijas līdzekļus ar pierādītu iedarbību pret koronavīrusiem, sejas maskas, individuālu dvieli, vienreizlietojamās salvetes, mitrās salvetes, tualetes papīru, atkritumu tvertni. Tāpat slimniekam jānodrošina vienreizlietojamie ēšanas piederumi (krūzes, šķīvji, karotes u.c. piederumi), kā arī individuāla gultas veļa;
 • telpai, kurā izolē personu ar apstiprinātu Covid-19 un kontaktpersonu, jābūt ar labu mehānisko ventilāciju vai atveramu logu;
 • izolācijā, mājas karantīnā esošo klientu apkalpošanu veic personāls, kas neapkalpo citus klientus. Maksimāli jāierobežo personāla skaits, kas ir iesaistīti inficētā klienta aprūpē;
 • apkalpojot izolācijā esošu klientu tiek nodrošināts, ka apkalpojošā persona nav vecāka par 65 gadiem un nav hronisku slimību pacients;
 • apkalpojot izolācijā esošu personu: telpā, kur uzturas pacients, regulāri veic telpu mitro uzkopšanu un dezinfekciju. Uzkopšanai izmanto sadzīvē lietojamus mazgāšanas līdzekļus un pēc tam veic telpas dezinfekciju. Var izmantot līdzekļus ar kombinētu iedarbību (tīrīšanas un dezinfekcijas). Pastiprinātu uzmanību pievērš priekšmetiem un virsmām, kam inficētais cilvēks ir pieskāries (rokturi, galda virsmas, gultas malas). Nelielu virsmu apstrādi var veikt ar 70% spirta šķīdumu; netīro veļu un gultas veļu savāc rūpīgi, to nepurinot un nepiespiežot pie apģērba un ievieto divos maisos, nodrošinot to, ka inficētā cilvēka veļa nesaskaras ar citu veļu. Mazgā veļas mašīnā ar veļas mazgāšanas līdzekli 60 - 90oC (vēlams 90oC vai karstākajā temperatūrā, kādu auduma veids pieļauj) temperatūras režīmā. Kārtīgi izžāvē. Veļu mazgā atsevišķi no citu klientu veļas; inficētā cilvēka atkritumus savāc divos atkrituma maisos un izmet nešķiroto atkritumu konteinerā; uzkopjot telpas, savācot netīro veļu, atkritumus, lieto masku, cimdus un vienreiz lietojamu priekšautu un slēgtus apavus; lieto medicīnisko sejas masku un gumijas cimdus. Maskai lietošanas laikā labi jāpieguļ sejai un tai nedrīkst pieskarties. Ja maska paliek mitra vai netīra, tā jānomaina ar jaunu un lietotā jāizmet. Masku noņem no aizmugures uz priekšu, nepieskaroties maskas priekšpusei. Pēc maskas noņemšanas to izmet un veic roku higiēnu;
 • pēc klienta izrakstīšanas veic telpu tīrīšanu un dezinfekciju lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus;
 • lēmumu par izolācijas pārtraukšanu pieņem personu ārstējošais ģimenes ārsts;
 • izdevumus, kas saistīti ar personas izolāciju personas apmaksā no saviem līdzekļiem.

 

Sadarbība ar SPKC:

 • tūrisma pakalpojuma sniedzējs (viesnīcas atbildīgā persona vai tūristu grupas vadītājs) ziņo SPKC, ja ir konstatētas divas un vairāk personas ar Covid-19 infekcijas pazīmē.
 • tūrisma pakalpojuma sniedzējs sadarbībā ar SPKC organizē kontaktpersonu apzināšanu un pretepidēmijas pasākumu veikšanu, ja pēc klienta izrakstīšanas ir saņemta informācija par viņa saslimšanu ar Covid-19.
 • viesnīcas īpašnieks laikus informē viesnīcas klientus par nosacījumiem pakalpojumu saņemšanai izolācijas, mājas karantīnas un pašizolācjas laikā, kā arī par to, ka viesnīcā atrodas klienti, uz kuriem tiek piemēroti attiecīgie ierobežojušie pasākumi.
 • SPKC informē VI par gadījumiem, kad viesnīcā tiek veikta personu izolācija, mājas karantīna un pašizolācija, pretepidēmijas pasākumu atbilstības pārbaudes nodrošināšanai.
 • ja kļūst zināms, ka viesnīcas klients pārkāpj ierobežojošos pasākumus, nekavējoties ziņo Valsts policijai. 

Lai veicinātu operatīvāku inficēšanās risku gan tūrisma pakalpojuma sniedzēju darbiniekiem, gan klientiem atklāšanu un pēc iespējas ātrāk sniegtu rekomendācijas to novēršanai, aicinām veicināt kontakta ar inficēto personu noteikšanas un kontaktpersonu informēšanas lietotnes “Apturi Covid” izmantošanu.