Jūs atrodaties šeit

Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem jāievēro stingrākas drošības prasības

10.07.2020

Ņemot vērā Covid-19 straujāku izplatīšanos pēdējās nedēļas laikā, Ministru kabineta š.g. 10. jūlija ārkārtas sēdē apstiprināja grozījumus 2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, nosakot stingrākas drošības prasības sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu darbībai.

“Mani tiešām apbēdina fakts, ka epidemioloģiskā situācija valstī ir pasliktinājusies, un tā dēļ cieš tieši viesmīlības nozare. Esam daudz strādājuši ar nozares uzņēmumiem, lai nodrošinātu drošu sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu, kā arī visas nozares darbu. Aicinu uzņēmējus un klientus būt maksimāli atbildīgiem, jo pēdējo dienu statistika pierāda riskus un situācijas trauslumu,” uzsver ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Līdz ar šodienas valdības lēmumu tiek atjaunots jau iepriekš bijušais ierobežojums pieļaujamajam apmeklētāju skaitam pie galdiņiem, kas no š.g.

11. jūlija tiek noteikts sekojošs:

· iekštelpās pie viena galdiņa neatrodas vairāk par četriem apmeklētājiem, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi;

· ārtelpās pie viena galdiņa neatrodas vairāk par astoņiem apmeklētājiem, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi.

Tāpat tiek noteikts, ka kultūras, sporta, izklaides, tai skaitā diskotēku, un reliģiskās darbības veikšanas vietas, kā arī sabiedriskās ēdināšanas vietas darbu uzsāk ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 24.00, izņemot brīvdabas kino demonstrācijas pasākumus, kurus beidz ne vēlāk kā plkst. 02.00.

Vienlaikus sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem (kafejnīcām, restorāniem, bāriem un citiem) sabiedriskās ēdināšanas vietās apmeklētājiem redzamās vietās (vismaz pie ieejas un kases) jāizvieto skaidri salasāma publiski pieejama informācija par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties pakalpojuma sniegšanas vietā gan iekštelpās, gan ārtelpās. Tas jāaprēķina, balstoties uz jau šobrīd spēk esošām prasībām nodrošināt ne mazāk kā 3 m2 no publiski pieejamās platības uz vienu apmeklētāju un prasību nodrošināt 2 metrus starp galdiņiem.

Aicinām sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus rūpīgi ievērot visas noteiktās prasības, lai pēc iespējas mazinātu Covid-19 izplatīšanos! Tāpat aicinām apmeklētājus ievērot visas šīs prasības, informēt sabiedriskās ēdināšanas vietu darbiniekus, ja tās netiek ievērotas, kā arī neapmeklēt tās vietas, kur tās netiek ievērotas vai kur notiek cilvēku drūzmēšanās!

Vienlaikus atgādinām, ka sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam sabiedriskās ēdināšanas vietā arī turpmāk jānodrošina, ka:

· tiek ievērota divu metru distance starp galdiņiem, ja starp tiem nav izveidota norobežojoša siena;

· ir pieejama iespēja apmeklētājiem iegādāties ēdienus arī līdzņemšanai;

· galda piederumu, trauku komplektu un salvešu izsniegšana notiek katram apmeklētājam individuāli;

· pēc katra apmeklētāja ēdienreizes tiek veikta galdiņu dezinfekcija.

Detalizēti ar grozījumiem MK noteikumiem “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

Vienlaikus informējam, ka pagaidām netiek mainītas šobrīd MK noteikumos ietvertās prasības dažāda veida pasākumu (kāzas, izlaidumu u.c. svinības, banketi, utt.) organizēšanai, tostarp sabiedriskās ēdināšanas vietā, nosakot maksimālo personu skaitu, kā arī vispārīgās prasības kontrolēt cilvēku plūsmu, lai novērstu drūzmēšanos pie ieejām, izejām, tualetēm, kasēm utml.

Pasākumu vai saimniecisko pakalpojumu sniegšanās vietās var būt šāds maksimāli pieļaujamais personu skaits (maksimālais personu skaits neietver darbiniekus):

- no š.g. 1. - 31. jūlijam vienlaikus var uzturēties ne vairāk kā 100 cilvēki iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir mazāka kā 1000 m2, 500 cilvēki iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir lielāka kā 1000 m2, un 1000 cilvēki ārtelpās;

- no š.g. 1. - 31. augustam pasākumā vienlaikus uzturas ne vairāk kā 250 cilvēki iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir mazāka kā 1000 m2, 500 cilvēki iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir lielāka kā 1000 m2, un 3000 cilvēki ārtelpās.

Vienlaikus, organizējot pasākumu vai sniedzot saimniecisku pakalpojumu objektā, kura kopējā publisko telpu platība pārsniedz 1000 m2:

· ja iespējams, jāveic cilvēku uzskaite, kas atrodas telpās;

· jānodrošina, ka pasākuma norises vietā atrodas ne vairāk kā 50% no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj pasākuma norises vai saimniecisko pakalpojuma sniegšanas telpas platība un infrastruktūra;

· uz vienu personu tiek nodrošināti ne mazāk kā uz 4 m2 no pasākuma norises vai saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas telpas platības.