Du är här

Inresa i Lettland, visum- och tullbestämmelser

Eftersom Lettland är EU-medlem och ingår i Schengenområdet behöver den som reser från Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Litauen och andra EU-länder inte genomgå passkontroll vid inresa i Lettland. Passkontroll sker dock vid gränsen mot Ryssland och Belarus.

Inresa utan visum

EU-medborgare och medborgare i Norge, Island, Lichtenstein och Schweiz behöver inget visum för inresa i Lettland. Medborgare i nämnda länder behöver inte genomgå passkontroll vid inresa i Lettland om de reser från ett land inom Schengenområdet; detta gäller landvägen från Estland och Litauen samt per färja eller flyg från annat Schengenland. EU-medborgare rekommenderas dock att ta med sig pass eller id-handling för att vid behov kunna styrka sin identitet.

Körkort eller bankkort gäller inte som resedokument eller id-handling.

Medborgare i USA, Kanada, Australien, Israel, Japan, Sydkorea, Hongkong, Brasilien och flera andra länder behöver inget visum vid inresa i Lettland. Nämnda medborgare har rätt att uppehålla sig i Lettland i upp till 90 dagar per 180-dagarsperiod utan visum.

Visum till Lettland

Medborgare i Ryssland, Belarus, Ukraina, Georgien, Kina m.fl. länder måste ha visum för inresa i Lettland. Turister kan få schengenvisum för inresa i Lettland; med detta visum får  man vistas i Lettland och övriga Schengenländer. Ett korttidsvisum för Schengenområdet berättigar till vistelse i Schengenländerna i upp till 90 dagar per 180-dagarsperiod. För vistelse under längre tid än 90 dagar under loppet av ett halvår måste man ansöka om visum för längre tid eller om uppehållstillstånd.

Ansökan om visum

För visumansökan krävs pass, blankett för visumansökan, foto, sjukförsäkring som gäller i hela Schengenområdet med flera intyg.

All information gällande de dokument som krävs får man på ambassaden eller konsulatet där man söker visum.

Blanketten för ansökan om Schengenvisum kan fyllas i elektroniskt.

Tullbestämmelser

Inom EU tillämpas en högsta tillåtna mängd tobak, alkohol, kaffe och motorbränsle som får föras in tullfritt. Om man för in mer än tillåten mängd av dessa varor måste man deklarera detta och betala tull för den överskjutande delen.

För resande från länder utanför EU gäller andra införselbegränsningar på både tullpliktiga och andra varor.

För resande från länder utanför EU gäller hårda restriktioner beträffande införsel av livsmedel. Det är förbjudet att för eget bruk föra in kött och köttprodukter samt mjölk och mjölkprodukter. Undantag görs om dessa varor förs in från Färöarna, Grönland eller Island; i så fall gäller en maxgräns på 10 kg per person. Det är tillåtet att föra in fiskprodukter till Lettland, och dessa produkter kan föras in i obegränsad mängd från Färöarna och Island.

practical information
Learn more

Praktisk information

Det kan vara bra att kolla upp vissa fakta i samband med att man planerar sin Lettlandsresa. Kartor över de olika regionerna, rutter för...
Var kan jag få hjälp?
Learn more

Var kan jag få hjälp?

Larmnumret 112 ger dig information om hur du ska agera i en viss situation eller kopplar dig till lämplig tjänst vid behov av akut sjukvård...
Currency and Prices
Learn more

Valuta och priser

Sedan 1 januari 2014 är euron den officiella valutan i Lettland. Prisnivåerna inom vissa sektorer, som t.ex. restaurang och hotell, är...
Transport to Latvia
Learn more

Transport

Lettland är medlem i Schengensamarbetet och till Lettland kan man komma såväl landvägen som med båt eller flyg. Landet har fastlandsgränser...
Senast uppdaterad: 
04.01.2021