Du är här

Kyrkor

Att titta på kyrkor i Lettland kan vara en fascinerande väg in i konst- och kulturhistorien genom tiderna. Lettlands mångfacetterade kyrkoarkitektur är ett resultat av att olika trosinriktningar har existerat sida vid sida, samtidigt som arkitekturen i varje region har sina karakteristiska drag.

Kyrkor i Riga

Kyrktornen i gamla stan som utgör en omisskännlig del av stadens silhuett har kommit att bli en viktig symbol för Lettlands huvudstad.

I Riga liksom i hela Lettland lever många olika trosinriktningar sida vid sida. Här finns t.ex. katolska, protestantiska, ortodoxa, gammal-ortodoxa, baptistiska samt även judiska samfund.

De mest berömda kyrkorna i Riga:

  • Domkyrkan (Rigas Doms) är huvudstadens viktigaste kyrka och berömd för sin orgel som anses vara en av världens mest värdefulla historiska orglar.
  • Peterskyrkan med gamla stans högsta torn som har en utsiktsplats på 72 meters höjd.
  • S:t Jakobs katolska katedral. Här och i Peterskyrkan hölls år 1522 de första protestantiska predikningarna som banade väg för reformationen.
  • Kristi Födelsekatedral är den största ortodoxa kyrkan i Riga. Under sovjettiden gjordes den om till "Kunskapens hus" med ett planetarium i taket.

Under sovjetväldet bekämpades alla religiösa yttringar och kyrkobyggnaderna användes ofta till andra ändamål. Vår Frälsarens Anglikanska kyrka gjordes exempelvis om till kårhus, och många helgedomar utnyttjades som lagerlokaler. Numera är kyrkorna återbördade till sina församlingar.

Kyrktuppar

På de allra äldsta kyrkorna, de som byggdes närmast floden Daugava, kröns tornspiran av en tupp i stället för av ett kors.

Kyrktuppen har tre olika förklaringar:

  • Enligt förkristen tro kan tuppen skrämma iväg hin onde med sitt galande.
  • Enligt kristen tradition står tuppen för vaksamhet och manar de kristna att stå fast vid sin tro.
  • Tuppen hade också en praktisk funktion som vindflöjel i handels- och hamnstaden Riga.

Kyrkor i Latgale

I Latgale är rysk-ortodoxa och ryska gammal-ortodoxa kyrkor en inte helt ovanlig syn, men för en västerlänning kan de urgamla träkyrkorna målade i granna färger säkert tyckas exotiska i all sin tilltalande enkelhet. På folklivsmuseet i den gammal-ortodoxa byn Slutiski kan man få en inblick i de gammal-troendes vardag.

Basilikan i Aglona är en av katolikernas viktigaste helgedomar. Hit kommer hundratusentals pilgrimer varje år för att fira Jungfru Marie himmelsfärd, som infaller den 15 augusti. I denna kyrka från sen barock finns "den undergörande ikonen av Gudsmodern Maria" som bara avtäcks vid stora religiösa högtider.

Kristi Förklarings Ortodoxa Kyrka i Jersika är inte bara Lettlands enda kyrka som utvändigt är byggd av järn. Det är också en "vandrande" kyrka eftersom den byggdes i Odessa i Ukraina på 1800-talet, flyttades till Daugavpils i Latgale 1866 och flyttades igen i början av 1900-talet, denna gång till Jersika.

Kyrkor i Kurland

I staden Alsunga i Kurland kan man beundra S:t Mikaels Romersk-katolska kyrka, som tillsammans med samfundet Suiti, en unik katolsk enklav i det protestantiska Kurland, finns med på UNESCOS förteckning över immateriellt kulturarv världen över. Alsunga (eller Alsvanga) var redan i början av 1800-talet det största katolska centret i Kurland.

I Karosta, militärområdet kring den f.d. sovjetiska flottbasen i Liepaja, som började byggas redan under tsartiden och som redan då var en ubåtsbas, reser sig den majestätiska S:t Nikolaus Ortodoxa Katedral med sina gyllene kupoler.

Riga Cathedral
Learn more

Rigas domkyrka

Domkyrkan är katedral åt Rigas och Lettlands ärkebiskop, samt hem åt Domförsamlingen. Historiskt sett var Rigas domkyrka Livlands...
Aglonas bazilika
Learn more

Basilikan i Aglona

Basilikan i Aglona är byggd i gammal barockstil och den pryds av två ca 60 m höga torn. Den 15 augusti varje år samlas pilgrimer i Aglona...
Senast uppdaterad: 
26.03.2021