Du är här

Lettlands nationalparker

I Lettland finns fyra nationalparker:

  • Gauja Nationalpark är den största och äldsta nationalparken i Lettland. Här återfinns 2/3 av alla Lettlands grottor.
  • Kemeri Nationalpark är berömd för sin våtmark och för sina mineralvattensfyndigheter liksom för sin hälsobringande lera.
  • Razna Nationalpark skyddar sjön Razna och den biotopiska mångfalden där.
  • Slitere Nationalpark är mest känd för de berömda Blå Bergen (Zilie kalni) som markerar en strand till en insjö som skapades under slutet av istiden.

Nationalparkerna verkar för att bevara unika naturvärden, som t.ex. den största grottan i Lettland, Gutmana-grottan. I parkerna finns sällsynta fågelarter, såsom den i Västeuropa utrotningshotade kornknarren. Många vilda djur, bland annat älgen, finner också en fristad här.

I nationalparkerna kan man njuta av orörd natur genom att följa stigar, cykla eller ta sig fram med en liten båt. Här finns alla Lettlands träd, lövträd som barrträd, representerade.

Parkerna är kanske mest tilltalande mellan försommar och tidig höst, men också vinterlandskapet erbjuder magiska upplevelser.

Gauja National Park
Learn more

Gauja nationalpark

Området har utformats för att skydda Gaujas floddal och de unika naturvärdena i området. Här hittar du en tredjedel av alla Lettlands...
Great Kemeri Bog boardwalk
Learn more

Kemeri nationalpark

I närheten av Baltikums populäraste kurort Jurmala ligger Kemeri nationalpark, ett Natura 2000-område som sticker ut med sin stora...
Rāznas ezers
Learn more

Raznas nationalpark

En särskild färgglad del av Latgale där du finner fantastiskt bildsköna omgivningar med fornborgar, sjöar och skogar, och här hittar du...
Slīteres nacionālais parks
Learn more

Slitere nationalpark

Slitere nationalpark är ett särskilt skyddad naturområde som även är inkluderad i det europeiska nätverket över särskilt skyddade...
Senast uppdaterad: 
16.09.2021