Du är här

Militärhistoriskt arv

I Lettland, och i synnerhet i kustlandskapen, finns ett rikt militärhistoriskt arv bevarat från olika sekler, allt ifrån resterna av stadsbefästningar till kalla krigets militära försvarsanläggningar.

Under medeltiden byggde man kraftiga befästningsvallar runt städerna i Lettland för att skydda sig mot fientliga angrepp. Även husen byggdes enligt den tidens teknik för att stå emot yttre påfrestningar. I åtskilliga lettiska städer finns sådana tidsdokument omsorgsfullt bevarade och har i många fall kommit att bli stadens signum.

Tips på besöksmål

 • Daugavpils (Dünaburgs) fästning är Östeuropas enda fästning från första hälften av 1800-talet som bevarats i nästan helt oförändrat skick.
 • Bauskas slott och slottsruin ligger på gränsen mellan Lettland och Litauen.

  Av det äldre slottet som var från 1400-talets mitt och tillhörde Livländska Orden finns idag bara ruinerna kvar, men det yngre, från slutet av 1500-talet, som var det kurländska hertigdömets residens, är idag Bauskas stadsmuseum.

 • Ventspils fästning som är från  andra hälften av 1200-talet och tillhörde Livländska Orden är Lettlands äldsta fästning.
 • Kruttornet i Riga (Pulvertornis) är Rigas uråldriga befästningstorn. Idag finns här Lettlands viktigaste militärhistoriska museum.
 • I sydöstra Lettland inte långt från staden Plavinas finns en medeltida befästning som på 1600-talet markerade var gränsen gick mellan svenska Livland, polska Lettgallen och Kurlands hertigdöme. På denna plats utkämpades 1621 ett slag mellan polska och svenska trupper varvid kung Gustav II Adolf var nära att dödas.

Det militära arvet efter två världskrig

I både första och andra världskriget gick frontlinjen över lettiskt territorium. Här finns många historiska platser som vittnar om utkämpade strider, krigsmateriel och militär strategi, liksom museer.

Några exempel:

 • Nāves sala (Dödens ö) ligger 3,5 km från järnvägsstationen i Ikskile, ett par mil utanför Riga, och är ett krigsminnesmärke över ett militärhistoriskt viktigt slag som ägde rum under julen 1916, då den lettiska skyttebataljonen stred mot numerärt och militärt överlägsna tyska trupper.
 • Unikt f.d. militärt område kring flottbasen i Liepaja, Karosta. Här kan man se Liepajas enorma skyddsvärnskomplex som började byggas under slutet av 1800-talet, gå runt i bunkrarna på norra sidan och besöka Europas enda militärfängelse som är öppet för turister.
 • Militärhistoriskt museum "Kurzemes cietoksnins"  ligger i Zante (ca 12 mil från Riga). Lettlands krigshistoria visas med över 8000 utställningsobjekt.
 • ​Cykelmuseum i Saulkrasti ställer ut sin samling av militärcyklar från fem olika arméer och epoker i Lettland.

Kalla krigets kvarlevor

Kalla kriget kallas den politiska situation som uppstod mellan Västblocket och Sovjetunionen efter andra världskrigets slut. I stället för faktiska krigshandlingar ägde konfrontationen rum på det ekonomiska och politiska planet. Som en del i den krigföringen ingick även spionage och ökad militär upprustning.

När Lettland blev en självständig stat igen och sovjetarmén hade dragit sig tillbaka blev vissa av de tidigare militära försvarsanläggningarna tillgängliga för historieintresserade som gärna utforskade de olika objekten på egen hand.

Sevärdheter:

 • Radioteleskopet i Irbene var ett av sovjetarméns hemligaste objekt; härifrån spionerade militären under kalla kriget på NATO-länderna genom att avlyssna samtal. Idag är två av de tre radioantennerna omvandlade till radioteleskop som används för rymdforskning. Militärbasen Zvaigznite (Lilla stjärnan) ligger öde sedan årtionden tillbaka.
 • Hemlig sovjetisk bunker i Ligatne som byggdes på 1980-talet som skyddsrum åt den  politiska ledningen i händelse av kärnvapenkrig. Den underjordiska utrustningen är autentisk.

Missilbaser

De lettiska skogarna gömmer många f.d. sovjetiska missilbaser. En av de mest imponerande ligger i Zeltini i nordöstra Lettland och där härbärgerades kärnvapenmissiler. Idag kan man beskåda anläggningarna där missilerna förvarades, uppskjutningsramper, bunkrar och tunnlar, och även bostadshus. Detta är också den enda platsen  i Lettland där man utomhus hittar en stenskulptur av Lenins huvud.

Daugavpils cietoksnis
Learn more

Daugavpils fästning

Den mest iögonfallande pärlan och kulturhistoriska minnesmärket i Lettlands andra största stad Daugavpils är den enda fästningen från...
Irbenes radioteleskops
Learn more

Irbenes centrum för radioastronomi

Världens åttonde största radioteleskop finner man i Kurzeme, mellan Kolka och Ventspils, ganska nära kusten. Än idag reser sig det...
The once-top secret Soviet bunker in rural Līgatne
Learn more

Den hemliga sovjetiska bunkern i Ligatne

I Ligatne som ligger 75 kilometer från Riga finner man en hemliga underjordisk bunker nio meter under mark – under sovjettiden var denna...
Senast uppdaterad: 
12.03.2021