Du är här

Festdag tillägnad den gamla stadskärnans innergårdar i Bauska

Datum: 
08.09.2018
Tid: 
10:00 - 17:00

Den här dagen vill man fästa uppmärksamheten på de många innergårdarna i Bauskas gamla kvarter och det sker med olika aktiviteter av kreativt och sportbetonat slag för både barn och vuxna. Det blir torgmarknad, musik samt utställning om Bauska som historisk stad i hertigdömet Kurland-Semgallen.

Intresserade som besöker de över 20 innergårdarna och samlar stämplar på sitt festivalkort kan mot dagens slut delta i utlottningen av priser som skänkts av medverkande företag. Parallellt med dessa aktiviteter pågår också en grötfestival och dessutom en loppmarknad tillägnad 1700-talspoeten, filosofen och vetenskapsmannen Magno Cavallo, även kallad Lielais Murza.

Venue name: 
Bauska
Rabatter: 
Coordinates:
56.410241, 24.185538