Under denna enda natt förenas konst, musik, teater, cirkus, dans, filosofi, antropologi och gastronomi för att ge en samlad bild av vår tid här och nu. Detta forum ger en ny innebörd åt ödelagda platser, områden som i vanliga fall inte är tillgängliga för allmänheten, avskurna stadsdelar ‒ platser som är en del av stadens historia och som får nytt liv genom dessa konstnärers onekligen nytänkande insatser.

Översikt

Datumet
Lägg till i rutten

Din plats och närmaste sevärdhet

Om evenemanget: