Jūs esate čia

Kraslavos Šv. Liudviko Romos katalikų bažnyčia

Ryškiausias Latgalos baroko architektūros pavyzdys.Mūrinės katalikų bažnyčios statyba buvo pradėta 1755 m. pagal italų architekto Parakos projektą.Bažnyčia buvo statoma kaip Livonijos ir Piltenės vyskupo rezidencija, tačiau ja netapo, nes 1772 m. Latgala buvo prijungta prie Rusijos.

Pagrindiniai statybos darbai buvo baigti 1767 m.Bažnyčiai buvo suteiktas Šv.Liudviko vardas.Kraslavos bažnyčios interjero apdailos kūrime 1760-1762 m. dalyvavo italų dailininkas Filipas Kastaldis (1730-1814), tapęs įvairius žanrus ir naudojęs skirtingas technikas.Bažnyčioje jis sukūrė freskų ciklą – centrinio altoriaus ir šoninių altorių optinius paveikslus.Altoriaus paveikslo siužetas susijęs su vienu kryžiaus žygių istorijos epizodu – išvykstantis į kryžiaus žygį Šv. Liudvikas gauna arkivyskupo palaiminimą.Bažnyčios chore yra du XVIII a. septintojo dešimtmečio portretai.

Tai Kraslavos katalikų bažnyčios steigėjų ir fundatorių Konstantino Liudviko Pliaterio ir Augustos Pliaterės (Oginskos) portretai.Paveikslų autorius – Lenkijoje dirbęs italų tapytojas Filipas Kastaldis, sukūręs ir Kraslavos bažnyčios sieninę tapybą.Kalbant apie Kraslavos katalikų bažnyčią ir jos reikšmę artimiausiose ir tolimesnėse apylinkėse, būtina paminėti joje saugomas Šv.

Donato relikvijas, darančias Kraslavą antru pagal lankomumą piligrimų traukos centru Latgaloje (po Agluonos). Tarpininkaujant popiežiui Pijui VI, 1790 m. buvo įsteigti Šv. Donato visuotiniai atlaidai. Jie vyksta pirmąjį sekmadienį po Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus dienos.

Šv. Donato atlaidai į bažnyčią sutraukia daugybę tikinčiųjų, todėl netrukus joje buvo pastatyta atskira koplyčia. Pinigus jos statybai paaukojo Augusta Pliaterė. Koplyčia buvo pastatyta rytinėje bažnyčios pusėje. 1941 m. vasarą atsitraukiant Raudonajai armijai, vietiniai ateistai bažnyčią padegė. Sudegė Šv. Donato altorius ir vargonai. Parapijiečiams užgesinus gaisrą koplyčioje, išgelbėtas pagrindinis altorius ir unikalus jo paveikslas.

1757-1844 m. prie bažnyčios veikė Dvasinė seminarija – pirmoji aukštoji mokykla Latvijoje. Bažnyčioje kasdien vyksta pamaldos.Dėl lankymo tariamasi iš anksto!

Krāslava rajonas, Baznīcas iela 2A, Krāslava, LV - 5601
+ 371 65622201
+371 656 23939
Kokiomis kalbomis galite kreiptis: 
Laikas: 
Gegužė - Rug
06:30 - 18:30
Apmokėjimo būdai: 
Skaidrūs pinigai
Įėjimas: 
dėl pinigų aukojimo
Paslaugos: 
Gido paslaugos
Suvenyrai
Coordinates:
55.897791, 27.16974


Paskutinis atnaujinimas: 
28.10.2020