Visuotinės latvių dainų ir šokių šventės – tradicinis kultūrinis įvykis Latvijoje. Jo metu susiburia geriausi Latvijos chorai ir tautinių šokių ansambliai, sujungiantys skambias dainas ir šokius.

Parastai paskutinį dainų ir šokių šventės rytą Rygos centre vyksta šventinė eisena, kurioje pasirodo visi šventės dalyviai. Vakare Mežaparka (liet. Miško parko) estradoje surengiamas spalvingas baigiamasis koncertas. Niekur kitur pasaulyje tokių ambicingų bendrų mėgėjiškų chorų pasirodymų ir šokių grupių kompozicijų nebūna.

Apžvalga

Data
-

Socialinė žiniasklaida:

Buvimo vieta ir artimiausi objektai

Apie renginį:

-

Įvykio vieta:

+371 67228985