Bauskas slott är en för den livländska perioden karaktäristisk militär byggnad av försvarstyp där de kurländska hertigarna Kettlers residensvåning och festsal från 1500-talet kan beskådas.

Bauskas slottsanläggning består av två delar. Den äldsta, det livländska ordensslottet, byggdes under mitten av 1400-talet, men idag finns bara ruiner bevarade. Den nyare delen av slottsanläggningen är de kurländska hertigarna Kettlers residens som uppfördes under slutet av 1500-talet.

Lär känna Bauskas slott

  • Se på slottets interiörer och besök de historiska utställningarna "Klädsel och smycken i det kurländska hertigdömet, 1562–1620" och "Bauska slott – en militär befästning" i hertigarnas residensdel.
  • Lär dig om de medeltida fästningarnas försvarssystem och se slottets samling av kanoner i den äldre delen av det livländska ordensslottet.
  • Klättra upp i det äldre slottets centrala torn och skåda ut över sammanflödet av de två floderna Musa och Memele och Semgallens vida landskap.

Slottets arkitektur

Bauskas slott är det enda arkitekturminnesmärket i Lettland som illustrerar slottsarkitektur från manierismperioden och dekorativ brukskonst i Kurlands hertigdöme.

Den äldre delen av Bauskas slott består av det livländska ordensslottet som byggdes speciellt för eldvapen och visar 14-1600-talets militärarkitektur i Lettland. Den nyare delen är ett slott av residenstyp som befästs med bastioner, skyddsväggar och jordvallar.

Bekvämligheter
Guidade turer
Praktiska workshops
Souvenirer

Översikt

Plats
Pilskalns Bauskas pils, Bauska, Bauska distrikt
Kategori
Arkitektur
Lägg till i rutten

Sociala media:

Din plats och närmaste sevärdhet

Kontakt:

Pilskalns Bauskas pils, Bauska, Bauska distrikt
+371 63923793

Synpunkter