Du är här

Bauskas slott

Bauskas slott är en för den livländska perioden karaktäristisk militär byggnad av försvarstyp där de kurländska hertigarna Kettlers residensvåning och festsal från 1500-talet kan beskådas.

Bauskas slottsanläggning består av två delar. Den äldsta, det livländska ordensslottet, byggdes under mitten av 1400-talet, men idag finns bara ruiner bevarade. Den nyare delen av slottsanläggningen är de kurländska hertigarna Kettlers residens som uppfördes under slutet av 1500-talet.

Lär känna Bauskas slott

  • Se på slottets interiörer och besök de historiska utställningarna "Klädsel och smycken i det kurländska hertigdömet, 1562–1620" och "Bauska slott – en militär befästning" i hertigarnas residensdel.
  • Lär dig om de medeltida fästningarnas försvarssystem och se slottets samling av kanoner i den äldre delen av det livländska ordensslottet.
  • Klättra upp i det äldre slottets centrala torn och skåda ut över sammanflödet av de två floderna Musa och Memele och Semgallens vida landskap.

Slottets arkitektur

Bauskas slott är det enda arkitekturminnesmärket i Lettland som illustrerar slottsarkitektur från manierismperioden och dekorativ brukskonst i Kurlands hertigdöme.

Den äldre delen av Bauskas slott består av det livländska ordensslottet som byggdes speciellt för eldvapen och visar 14-1600-talets militärarkitektur i Lettland. Den nyare delen är ett slott av residenstyp som befästs med bastioner, skyddsväggar och jordvallar.

Bauska distrikt, Pilskalns Bauskas pils, Bauska, LV-3901
+371 63923793
+371 20011880
Språk som talas: 
Pris för vuxna: 
4.00 €
Inträde: 
Mot avgift

Gratis inträde för barn upp till 7 års ålder, innehavare av ICOM-kortet, anställda vid andra lettiska museer, grupper av skolbarn från Bauskaområdet.

Tjänster: 
Guidade turer
Café
Souvenirer
Praktiska workshops
Egenskaper: 
Betalning endast med kontanter
Coordinates:
56.403558, 24.174172


Senast uppdaterad: 
14.09.2021