Rundale slott med omgivningar är ett av de förnämsta arkitektoniska minnesmärkena i barock- och rokokostil i Lettland. Slottet byggdes mellan 1736 och 1740, som sommarresidens åt den ryska kejsarinnans Annas Ivanovnas favorit - Kurlands hertig, Ernst Johann von Biron.

Den större delen av interiören skapades mellan 1765 och 1768, då Johann Michael Graff – skulptör från Berlin – samt de italienska målarna från S:t Peterburg - Francesco Martini och Carlo Zucchi - verkade i slottet.

Representationslokalerna i slottets östra flygel – guldsalen, den vita salen och det stora galleriet – är öppna för besökare. I den centrala flygeln ligger hertigens gemak – paradsalonger och privata rum, i den västra flygeln återfinns hertiginnans gemak som består av fullständigt restaurerade privata rum.

Ett slott från barockeran är omöjligt att föreställa sig utan en så kallad fransk trädgård, en arkitektonisk disposition av gröna plantor som är ämnade att visa konstens seger över naturen. Parken breder ut sig på slottets södra sida och Francesco Bartolomeo Rastrelli designade den samtidigt som slottsbyggnaden. Slottet och stallen omgärdas även av en särskilt grävd kanal i parken. Trots att Rundales franska trädgård bara är tio hektar stor har Rastrelli lyckats passa in en komplicerad allé, korsande stigar samt en pergola och boskélabyrint. Enligt Rastrellis ritningar skulle tre fontäner uppföras, men de fungerande inte under 1700-talet – istället byggde man bassänger där. Den centrala omgärdas av fyra ornamenterade parterrer av klippta buxbombuskar samt ytor av tegel och vit marmor, liksom gräsplättar. Dessa har rekonstruerats enligt Rastrellis ritningar. Boskéerna innefattar en stor rosträdgård (över en hektar stor) vars mål är att visa rosodlingens historia i Europa, från första halvan av 1700-talet till nutid.

I en av boskéerna ligger en grön amfiteater som skapats enligt Rastrelles bevarade originalritningar. Den 11 juli 2004 invigdes den med Georg Friedrich Händels opera ”Rinaldo”.

Av den tysta herrgården i Zemgale skapades kurlands Versaille och dess betydelse har vida överstigit Zemgales och Lettlands gränser. Rundales slottsmuseum fungerar som ett centrum för forskning om Lettlands forntida kultur. Här samlar man kollektioner, håller utställningar och ger ut diverse publikationer. I utställningssalarna kan du beskåda utställningar av hantverkskonst, skulpturkonst och kulturhistoriska utställningar. I slottet hålls även klassiska musikkonserter, liksom den antika musikfestivalen. För besökare är den franska rosträdgården öppen, liksom den gröna teatern med de ornamenterade parterrerna och fontänen. Under sommarens hålls en trädgårdsfestival i parken.

Rundale slottsmuseum erbjuder följande tjänster:

  • Stora festliga mottagningar, baler och konserter i festsalarna (guldsalen, vita salen och stora galleriet).
  • Bröllop med den första valsen i vita salen.

Trädgården och den gröna parken kan användas för följande evenemang:

  • Fester
  • Presentationer
  • Teater- och operaföreställningar
  • Film
Bekvämligheter
Aktiviteter för barn
Guidade turer
Café
Souvenirer

Översikt

Plats
Pilsrundāle, Rundāles pils, Rundāle socken, Bauska distrikt
Kategori
Slott och herrgårdar

Sociala media:

Din plats och närmaste sevärdhet

Kontakt:

Pilsrundāle, Rundāles pils, Rundāle socken, Bauska distrikt
+371 63962197