Du är här

Slitere nationalpark

Slitere nationalpark är ett särskilt skyddad naturområde som även är inkluderad i det europeiska nätverket över särskilt skyddade naturområden, Natura 2000. Slitere nationalpark är som ett unikt museum över Östersjöns geologiska historia. I nationalparken hittar man bland annat en 30-50 meter hög klippa som formades av Baltikums issjö, där nu en artrik lövskog växer, liksom en uppsättning av reliefer och upphöjningar.

Coordinates:
57.696259, 22.391167
An alternative description

Egenskaper: 
Gratis parkeringsplats
Tillgängligt för personer med rörelsehinder
Toalett
Senast uppdaterad: 
02.02.2015