Slitere nationalpark är ett särskilt skyddad naturområde som även är inkluderad i det europeiska nätverket över särskilt skyddade naturområden, Natura 2000.

Slitere nationalpark

Slitere nationalpark är som ett unikt museum över Östersjöns geologiska historia.

I nationalparken hittar man bland annat en 30-50 meter hög klippa som formades av Baltikums issjö, där nu en artrik lövskog växer, liksom en uppsättning av reliefer och upphöjningar.

Översikt

Plats
Kolka socken, Talsi distrikt
Kategori
Arkitektur
Lägg till i rutten

Din plats och närmaste sevärdhet

Kontakt:

Kolka socken, Talsi distrikt
+371 63286000