Du är här

Slitere nationalpark

Slitere nationalpark är ett särskilt skyddad naturområde som även är inkluderad i det europeiska nätverket över särskilt skyddade naturområden, Natura 2000.

Slitere nationalpark

Slitere nationalpark är som ett unikt museum över Östersjöns geologiska historia.

I nationalparken hittar man bland annat en 30-50 meter hög klippa som formades av Baltikums issjö, där nu en artrik lövskog växer, liksom en uppsättning av reliefer och upphöjningar.

Dundaga distrikt, Kolka socken
+371 63286000
+371 28385025
Inträde: 
Gratis
Coordinates:
57.696259, 22.391167


Senast uppdaterad: 
26.03.2021