Slītere rahvuspark on erilise kaitse all olev looduslik territoorium, mis kuulub Natura 2000 spetsiaalset kaitset vajavate alade võrgustiku hulka Euroopas.

Slītere rahvuspark

Slītere rahvuspargi maa-ala võib lugeda ainulaadseks Läänemere geoloogilise ajaloo muuseumiks.

Rahvuspargis asub 30-50 m kõrgune ürgne Läänemere jääst tekkinud järve järsak, mis on tihedalt läbi kasvanud eri liiki ülirikkalike looduslike laialeheliste metsade ning pikkade rannavallide ja rabaste orgudega.

Ülevaade

Asukoht
Kolka vald, Talsi piirkond
Kategooria
Arhitektuur

Asukoht ja lähimad objektid

Kontaktid:

Kolka vald, Talsi piirkond
+371 63286000

Arvustused ja hinnangud