Livonijos ordino pilis – seniausias pastatas Dobelėje ir valstybinės reikšmės kultūros paminklas. Šioje vietoje neseniai buvo atlikta rekonstrukcija – perstatyta Dobelės Livonijos ordino pilies koplyčia, taip pat pilies aikštės teritorija. Atstatytas koplyčios pastatas buvo pradėtas eksploatuoti 2020 metais ir tapo daugiafunkciu, kultūros, amatų ir turizmo plėtros centru, pavadintu Dobelės pilimi.

Žiemgalių piliakalnis ir Livonijos ordino pilies griuvėsiai yra Duobelėje, Bėrzės upės dešiniajame krante.

Šioje vietoje dar 1000 m. pr. Kr. buvo seniausių Duobelės gyventojų – žiemgalių stovykla. Senojo miesto lankste buvo pastatyta medinė žiemgalių pilis – vienas iš senovės žiemgalių administracinių centrų. Pilis keletą kartų paminėta Eiliuotoje Livonijos kronikoje, pasakojant apie XIII a. vykusias vietinių gyventojų kovas su vokiečių riteriais. Nuo 1279 iki 1289 m. Duobelės pilis atlaikė šešias priešų apsiaustis. 1289 m. nenugalėti žiemgaliai pilį paliko – ją sudeginę, patraukė į Rakčią Lietuvoje.

1335-1347 m. Livonijos ordinas medinės žiemgalių pilies vietoje pastatė mūrinę pilį. Vėliau prie jos buvo pristatyta bažnyčia, įrengtas parkas. Iki 1562 m. pilis buvo įgulos viršininko, kuris buvo ir komtūras (krašto valdytojas), būstinė. Kuržemės – Žiemgalos hercogystės laikotarpiu pilį prižiūrėjo keli komendantai, paskutinysis iš jų buvo kapitonas Kristofas Georgas fon Ofenbergas. Po 1729 m. Livonijos ordino pastatyta pilis buvo apleista ir pamažu sugriuvo.

Apžvalga

Vieta
Brīvības iela 2C, Dobele
Kategorija
Pilys ir dvarai

Buvimo vieta ir artimiausi objektai

Kontaktai:

Brīvības iela 2C, Dobele
+371 22027275 (kase)