A+
Beta

Stiklu purva dabas taka

Lai labāk varētu iepazīt purvu un tā iemītnieku dzīvi, vienā no Stiklu purviem - Vasenieku purvā - ir ierīkota purva laipa. Apmeklētāji var apskatīt gan degradēto purva daļu, ejot gar purva meliorācijas grāvi, gan salīdzināt to ar dzīvības pilno dabisko purva daļu. Maršruta garums 4 km.

Vasenieku purva laipa izveidota, lai apmeklētājus iepazīstināu ar vienu no skaistākajām Latvijas dabas dzīvotnēm - sūnu jeb augsto purvu. Taka atrodas Stiklu purvu dabas liegumā. Laipa vijas gan gar skaistiem purva ezeriem, tajā mītošajiem augiem un dzīvniekiem, gan pa purva degradēto daļu. Laipas vidū iespējams uzkāpt putnu vērošanas tornī. Stiklu purvi atrodas Kursas zemienē Ugāles līdzenumā Ventspils un Talsu rajonā. Laipa uzbūvēta Latvijas Dabas fonda realizētā LIFE-Daba projekta "Purva biotopu aizsardzības plāna īstenošana" ietvaros.

 
57.350430, 22.159081
 • Adrese: 
  Ventspils novads, Puzes pagasts , LV-3601
 • E-pasts: 
 • Tālrunis: 
  +371 63622263
 • Mājaslapa: 
 • Fakss: 
  +371 67830291
Informācija mainīta: 18.06.2014