Jūs esate čia

Ludzos viduramžių pilies griuvėsiai

1399 m. vokiečių kryžiuočiai tarp Didžiojo ir Mažojo Ludzos ežerų esančiame piliakalnyje rytinių Livonijos ordino sienų apsaugai pastatė galingą pilį – triaukštę mūrinę tvirtovę su 6 bokštais, 3 vartais ir 2 priešpiliais. Pilis buvo pastatyta iš pilkų lauko riedulių ir raudonų plytų, papuošta juodomis glazūruotomis plytomis.

Apie šią seną pilį, jos kunigaikštį ir užburtą karalaitę yra kelios gražios legendos, kurias miesto gidai jums papasakos ekskursijos po miestą metu. Šiandien pilies griuvėsiai yra mėgstama miestiečių ir miesto svečių poilsio vieta, iš kurios atsiveria gražiausia miesto panorama. Pilies griuvėsiai tapo ir kasmetinio renginio – Didžiojo latgalių turgaus – rengimo vieta. Yra legendų ir apie Ludzos viduramžių pilies griuvėsius.

Kadaise didelė dabartinės Latgalos žemių dalis priklausė galingam vokiečių feodalui Volkvinui.

Jo pagrindinė rezidencija buvo aukštutinio Volkenbergo (Makuonkalno – Padebesių kalno) pilyje prie Raznos ežero. Valdovas neturėjo vyriškos giminės palikuonių, todėl po tėvo mirties visas šio plataus krašto žemes paveldėjo trys dukterys – gražuolės Rozalija, Liucija ir Marija. Jos pasidalijo turtą į tris dalis ir kiekviena savos žemės viduryje liepė pastatyti po akmeninę pilį, kurios buvo pavadintos jų vardais. Vėliau šiuos vardus perėmė ir aplink tas pilis išaugę miestai. Rozalija įkūrė Rozitenę (Rėzeknę), Liucija – Liuciną (Ludzą), o Marija – Marienhauzeną (Viliaką).

Kita legenda byloja, jog kartą gyvenusios dvi seserys – Liucija ir Rozalija. Jos nutarė pasistatydinti po pilį. Tam nusižiūrėjo vietas, kurias skyrė 20 varstų. Kiekviena pririnko po milžinišką krūvą akmenų ir ėmėsi darbo. Bet jos turėjo tik vieną mentelę. Joms neliko nieko kito, kaip tik naudotis mentele paeiliui, vis viena kitai ją persviedžiant. Sykį Rozalija užsimojo pernelyg smarkiai, ir mentelė įsmigo į žemę taip giliai, kad Liucija vos įstengė ją ištraukti iš žemės. Ten, kur žemėje buvo įsmigusi mentelės rankena, atsirado Mažasis Ludzos ežeras, o toje vietoje, kur įsmigo mentė – Didysis Ludzos ežeras. Žiūrint į ežerų formą, panašumas akivaizdus.

Bet tai – tik legendos. Iš tikrųjų Livonijos ordinas buvo pasistatydinęs galingą tvirtovę. Iš pradžių buvo pastatyta pagrindinė pilis, vėliau ir vienuolyno pastatas. Pilyje būta 2 priešpilių, ją juosė aukštos mūrinės ar medinės sienos, supo vanduo – Didysis ir Mažasis Ludzos ežerai, gilūs įtvirtinimų grioviai. Tačiau iki mūsų dienų išliko tik virš senojo Ludzos miesto iškilę įspūdingi pilies griuvėsiai.

Ludza rajonas, Baznīcas iela, Ludza, LV-5701
+371 65707203
+371 29467925
+371 65707202
Įėjimas: 
Be mokesčio
Paslaugos: 
Gido paslaugos
Coordinates:
56.54882, 27.728852


Paskutinis atnaujinimas: 
02.11.2016