X
Latvia.travel mobile app. Your official guide for travelling in Latvia.
Lejuplādēt

Jūs atrodaties šeit

Līgatnes papīrfabrikas ciematiņš

Līgatnes vēsture jau vismaz divsimt gadus ir visciešākajā veidā saistīta ar papīra ražošanu. Papīra ražošanas pirmsākumi Līgatnē dokumentāli pierādāmi ar 19. gs. sākumu. Atsevišķos avotos minēti 17. un 18. gs., bet šie dati vēl pārbaudāmi.

Par iemeslu papīrrūpniecības attīstībai šajā apvidū uzskatāms Līgatnes unikālais ekoloģiskais, ģeoloģiskais un topogrāfiskais kopums. Ciemats ir unikāls 19. gs. pilsētbūvniecības piemineklis, celts kā savulaik modernākais strādnieku ciemats Eiropā. Komplekss kopš 19. gs. saglabājies pamatā neskartā veidā.

Ēku kompleksam raksturīga 19.-20. gs. mijas ražošanas celtņu arhitektūra. Sākotnēji veidota kā izteikta industriāla pilsēta – rūpnieciskais ciemats viena uzņēmuma (papīrfabrikas) ietvaros, Līgatne 19. gs. beigās uzskatāma par veiksmīgu ekonomisko un sociālo interešu apvienojumu, kura ietvaros bija iespējams radīt ne tikai augstas kvalitātes papīra ražotni, bet arī nodrošināt augstas kvalitātes sadzīves apstākļus visai uzņēmuma saimei.

Papīrfabrikas strādniekiem tika nodrošināti tam laikam augstvērtīgi sadzīves apstākļi, veselības aprūpe, izglītības un atpūtas iespējas.

Eksistējot kā neatkarīgs ekonomisks un sociāls kopums, Līgatne spējusi pielāgoties un izdzīvot Latvijas valstij vissmagākajos pārbaudījuma laikos. Divu pasaules karu un padomju okupācijas laikos pilsēta spējusi saglabāt savu sākotnējo apbūvi tikpat kā neskartu.

Labi saglabājušās gan vēsturiskās dzirnavas, kurās uzsākta papīra ražošana Līgatnē, gan papīrfabrikas ražošanas un administrācijas ēkas, gan vēsturiskais, pēc Jāņa Frīdriha Baumaņa projekta veidotais sabiedrisko ēku komplekss, kas ietver kultūras namu, dzemdību namu (vēlāko ambulanci), aptieku un slimnīcu (tagadējo veco ļaužu pansionātu).

Īpaši saudzējama un unikāla vērtība ir koka arhitektūras paraugi, kas Līgatnē labi saglabājušies neskartā veidā. Tās ir papīrfabrikas strādnieku dzīvojamās rindu mājas. Pirmais nams celts 1884.-1886. gadā, tam seko 19. gs. 90-tajos gados veiktā Remdenkalna, Skolaskalna, Rīgaskalna un Pluču kalna apbūve. Ievērības cienīgs objekts ir greznais un teicami saglabātais papīrfabrikas viesu nams, tagadējais Līgatnes bērnudārzs. Unikāli strādnieku dzīvesveida liecinieki ir t.s. brūzīši jeb palīgēkas, kur cepta maize un vārīta veļa. Šobrīd rekonstruēts 1889. gadā celtais papīrfabrikas sardzes namiņš, kur iekārtots tūrisma informācijas centrs.

Vēsturiskajā centrā atrodas arī īpatnēji dabas un kultūrvēstures pieminekļi- pagrabu alas, ko Līgatnes iedzīvotāji un papīrfabrikas strādnieki jau kopš 18. gs. beigām izkaluši smilšakmens iežos, lai izmantotu par sakņu un dārzeņu uzglabāšanas pagrabiem. Daļa alu šo funkciju pilda arī šodien.
Tāpat īpašas uzmanības vērts ir fakts, ka arī pašreiz gandrīz visas vēsturiskās ēkas pilda tādas pašas vai līdzīgas funkcijas, kādām tās bija uzceltas 19. gs. beigās. Tieši autentiskajā vēsturiskajā apbūvē kā ekonomiskā un sociālā vienībā gan vēsturiski, gan mūsdienās slēpjas Līgatnes papīrfabrikas ciemata vēsturiskā centra unikālā vērtība.

Zīmīga ainavas sastāvdaļa 19. gs. Līgatnē bijuši neskaitāmie tiltiņi, kas gan kalpojuši funkcionāli, veidojot ērtāku pārvietošanās iespēju pār Līgatnes upi, neskaitāmajiem kanāliem un gravām Līgatnes centrā, gan arī, patiecoties īpatnējam dekoratīvajam izpildījumam, veidojuši savdabīgu pilsētas ainavu. Tiltiņu margu konstrukcijā tikuši iestrādāti Līgatnei nozīmīgu cilvēku vārdi vai iniciāļi. Šobrīd atjaunošanas beigu posmā atrodas divi no šiem tiltiņiem: t.s. „Vilhelms”(„Vilhelmīne”) un „Eižens”. Tiltiņi celti 19. gs. 90-tajos gados. “Vilhelms” savu nosaukumu ieguvis par godu vienam no Līgatnes papīrfabrikas akcionāriem Vilhelmam Mencendorfam. Tautā gan iegājies paralēlais nosaukums „Vilhelmīne” par godu krodzinieka sievai. Savukārt otrs atjaunotais tiltiņš nosaukts par godu savam autoram inženierim Eiženam Irmejam (Eugen Irmer), kas 19. gs. 90-tajos gados vadījis vērienīgos celtniecības darbus Līgatnē. Tāpat šobrīd tiek atjaunots vēl viens tiltiņš pie Līgatnes dzemdību nama (vēlākās ambulances, tagad privātīpašumā).

Pie labi saglabāta inženiertehniskā mantojuma jāpieskaita arī senā kanālu un slūžu sistēma, kas veidota papīrfabrikas vajadzībām. Teicami saglabājušās arī privātīpašumā esošās vēsturiskās apbūves ēkas. Tā 1830. gadā būvētais papīrfabrikas Vidus jeb Galvenais korpuss labi atspoguļo industriālās celtniecības stilu 19. gadsimta nogalē. Saglabājusies arī senā Paltmales muižas dzirnavu ēka, kur 1815. gadā saražots pirmais Līgatnes papīrs, aptieka, dzemdību nams (vēlākā ambulance, tagad privātīpašumā), slimnīcas ēka (tagadējais pansionāts) u.c.

Coordinates:
57.234437, 25.040522
An alternative description

Pakalpojumi: 
Gida pakalpojumi
Papildpakalpojumi: 
Bezmaksas autostāvvieta
Pēdējo reizi atjaunināts: 
12.06.2015