Jūs atrodaties šeit

Livonijas ordeņa pilsdrupas Aizputē

19. gs. sākumā, kad pils bija apdzīvota tikai daļēji, muižas īpašnieki dzīvoja jaunajā kungu mājā. Tā uzbūvēta 18. gs. 2. pusē, netālu no pils dzirnavu dīķa otrā krastā. Pie dīķa uzbūvētas arī dzirnavas, spirta brūzis un pie kungu mājas - saimniecības ēkas. Aizputes luteriskās draudzes baznīca un bijušais pilsmuižas ēku komplekss veido vienotu pilsētbūvniecisku ansambli ar ūdens dzirnavām, dīķi un dambi uz Tebras upes.

p>

Pie dīķa uzbūvētas arī dzirnavas, spirta brūzis un pie kungu mājas - saimniecības ēkas. Aizputes luteriskās draudzes baznīca un bijušais pilsmuižas ēku komplekss veido vienotu pilsētbūvniecisku ansambli ar ūdens dzirnavām, dīķi un dambi uz Tebras upes.

13.-14. gs. būvēta regulāra plānojuma kastelas tipa ordeņa pils ar stūra torni un koka ēkām pagalmā. 15. gs. ārpusē, pie pils apkārtmūra, uzbūvē austrumu korpusu. Pēc Livonijas kara pils netiek izmantota un 1555. gadā rakstītos avotos tā minēta kā labības noliktava.

16. gs. beigās - 17. gs. sākumā pili atjauno un no tā laika pagalmā virs vārtiem saglabājies apmetums ar greznu un bagātīgu dekoratīvo apdari sgrafito tehnikā. 17. gs. vidū Polijas-Zviedrijas kara laikā pils tikusi stipri postīta, 1665. gadā atjaunota un tajā izvietots hercoga Jēkaba garnizons un lielgabalnieku komanda. Pēc hercoga Jēkaba nāves 1682. gadā pils nonāca Mihaela Frīdriha Noldes īpašumā. Pils zaudēja nocietinātās būves raksturu, tika pārbūvēta un apkārtmūra iekšpusē uzbūvēja dzīvojamo korpusu.

Tomēr arī tagad pils pamazām zaudē savu dzīvojamās ēkas nozīmi un ir tikai daļēji apdzīvota. Šajā laikā pagalma līmenis ir jau pieaudzis par 1,5 m. Pils austrumu korpusam un dienvidaustrumu tornim 19. gs. sākumā uzbūvētas pašreizējās lēzenās ķieģeļu velves un jaunas starpsienas. 20. gs. sākumā pils bija gandrīz nelietojama, bet šobrīd daļa no tās ir drupu stāvoklī.  Pils būvapjomi ir avārijas stāvoklī: ēkai daļēji nav jumta, iebrukuši visi 1. stāva pārsegumi un nesošās šķērssienas, sagruvuši apvalkdūneņi, iebrukusi daļa pagraba velvju pārseguma, pārējie avārijas stāvoklī.


1990. g. uzsākti rekonstrukcijas darbi, bet tika pārtraukti. Vairāākkārt veikta apsekošana. 1997. g. izstrādāts projekts sienu enkurošanai un jumta konstrukciju izbūvei, kas daļēji realizēt D korpusa daļā. 1999. g. veikta neliela pils mūra konsrvācija nelielam pils posmam labajā spārnā - uzlikts dakstiņu jumts.

* Arhitektūras stils: vēlīnā gotika, renesanse
*Apsaimnieko: Aizputes pilsētas dome
*Senais nosaukums: Ordens - Hasenpoth
* Bijušie īpašnieki: Livonijas ordeņa pils.1682.g. pils nonāca Mihaela Frīdriha Noldes īpašumā.
* Pirmo reizi rakstos minēts: 14. gs. pirmajā pusē.

Kā nokļūt: 
Coordinates:
56.720822, 21.595545
An alternative description

Aizputes novads, Aizpute, Liepājas iela 9, Aizpute, LV-3456
+371 29623284
Atlaides: 
Pēdējo reizi atjaunināts: 
30.09.2014