A+
Beta

Lubāna ezers un apkārtne

Ap Lubāna ezeru plešas Lubāna mitrāja komplekss. Tā ir 480,2 km2 liela teritorija. 23% teritorijas aizņem ūdeņi. Bez Lubāna ezera, te atrodas vēl 7 ezeri, zivju dīķi (27 km2), Aiviekstes, Rēzeknes, Maltas, Lisiņas, Malmutes, Pededzes, Balupes, Ičas u.c. upes. 41% teritorijas aizņem skuju un lapu koku meži, 3% - lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 10% - klānu pļavas, 23% - purvi.

No bioloģiskās daudzveidības viedokļa tā ir unikāla vieta ne tikai Latvijā, bet arī starptautiskā mērogā - te reģistrētas 225 putnu sugas, no kurām 51 ierakstīta Latvijas Sarkanajā grāmatā, 23 zīdītājdzīvnieku sugas, ezeros un upēs dzīvo 20 zivju sugas. 1999. gadā floras, faunas un biotopu aizsardzībai teritorijā izveidoti 10 dabas liegumi.
2002. gadā Lubāna mitrāja komplekss iekļauts 1971. gada Ramsāres konvekcijas "Par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi", vietu sarakstā. 

 • Lubāna ezers
 • Foto: No Madonas TIC arhīva
 • Lubāna ezers
 • Foto: No Madonas TIC arhīva
 • Putnu vērošanas tornis Lubāna mitrājā
 • Foto: No Madonas TIC arhīva
 • Lubāna mitrāja Tūrisma informācijas centrs
 • Foto: No Madonas TIC arhīva

Putnu vērošanai ir pieejami 6 novērošanas torņi, bet Lubāna mitrāja Tūrisma informācijas punktā ir pieejams teleskops un binoklis.

Lubāna ezera apkārtnes tūrisma piedāvājums:

 • Lubāna mitrāja Tūrisma informācijas centrs (tel. 29234956) piedāvā: tūrisma ceļvežus, teleskopu un binokli apkārtnes putnu un ainavas vērošanai, 6-vietīgas laivas nomu, naktsmītni 5 personām, gida pakalpojumus.
 • Putnu vērošana no ezera apkārtnes skatu torņiem.  
 • Pārgājiens pa 800 m garo „Teirumnieku purva taku”.
 • Lubāna ezera zivju iegāde. Zvejnieku saimniecība nelielām kompānijām piedāvā arī izbraucienus rūpnieciskajā zvejā (tel. 29204956).
 •  Lubāna ezera zivju zupas un žāvējumu degustācija, zivju iegāde lauku mājā „Zvejnieki” (tel. 28301143).
 • Laivu braucieni pa Aiviekstes upi: maršruti, kanoe laivu noma, laivu un pasažieru transportēšana (tel. 25434346, 20224063).
 
56.817055, 26.905518
 • Valodas, kurās apkalpo: 
  • Angliski
  • Krieviski
  • Latviski
Pakalpojumi: 
 • Gida pakalpojumi
 • Semināri, konferences
Piedāvātās iespējas: 
 • Bezmaksas autostāvvieta
 • Bezvadu Internets
 • Tualete
Darba laiks: 

Tūrisma informācijas centra darba laiks: pēc iepriekšēja pieteikuma.

Papildus informācija: 
Informācija mainīta: 12.05.2014