X
Latvia.travel mobile app. Your official guide for travelling in Latvia.
Lejuplādēt

Jūs atrodaties šeit

Teiču dabas rezervāts

Teiču purvs ir viens no lielākajiem neskartajiem sūnu purviem Baltijā. Kur vien skaties, kilometriem tālu tikai sūnām un sīkiem bērziņiem apaugušas ūdens lāmas. Lai aizsargātu šo unikālo dabas veidojumu, izveidots Teiču dabas rezervāts.

Teiču dabas rezervāts dibināts 1982. gadā, kā nozīmīga vieta purvam specifisku un retu putnu sugu saglabāšanā, kā barošanās un atpūtas vieta migrējošiem ūdensputniem, kā mitrājiem raksturīgo augu sugu un biotopu saglabāšanā, kā arī vieta daudzu bezmugurkaulnieku sugu eksistences nodrošināšanā.

Apmeklējumi atļauti tikai rezervāta darbinieka pavadībā, tomēr ieskatu purva dzīvē var gūt ikviens iepriekš pieteiktās ekskursijās rezervāta gida pavadībā un noteiktos maršrutos.

Iepazīsti Teiču purvu!

  • Dodoties ekskursijā pa Sildu taku Mētrienas pagastā, pirms tam sazinoties ar gidu - Žaneti Beču, tel. +371 28333415.
  • Dodoties ekskursijā uz minerālzemes salu purva vidū Siksalu Murmastienes pagastā, pirms tam sazinotoes ar gidu - Žaneti Beču, tel. +371 28333415.
  • Vērojot daudzkrāsaino Teiču purvu no 27 m augstā skatu torņa Atašienes pagasta Kristakrūgā, ceļa Jēkabpils - Rēzekne malā.
  • Dodoties putnu un dzīvnieku vērošanas tūres kopā ar gidu Daini Tuču, tel. +371 26528739.

Flora un fauna

Teiču purva lielāko daļu veido augstais jeb sūnu purvs. Nelielās platībās sastopamas pārejas uz zāļu purvu. Rezervāta ziemeļu daļā atrodas skujukoku un lapukoku meži, to ieskauj mitrie meži - niedrāji, liekņas, purvāji, kas aizsargā purvu no pastiprinātas ūdeņu noteces.

Teiču rezervātā ir 18 ezeri, kas lielāki par 2 ha; lielākie - Kurtavas, Pieslaista un Mindaukas ezers.

Augstais sūnu purvs

Augstais sūnu purvs veidojies vairāku tūkstošu gadu laikā, mitrumam uzkrājoties ieplakās. Purvā ir ļoti mitrs, tāpēc atmirušo augu atliekas mikroorganismi nespēj sadalīt tā kā tas notiek augsnē. Atliekām sablīvējoties veidojas kūdra.

Augstajā purvā aug galvenokārt sfagni un šeit atrodamas vismaz 25 sugas. Citi tipiski sūnu purva augi ir virši, andromedas un dzērvenes.

Putni

No purva putnu sugām te ligzdo liela daļa no Latvijas populācijas. Šeit ir lielākā dzērvju pirmsmigrāciju koncentrēšanās vieta (200- 1500 putnu) un viena no lielākajām migrējošo zosu (2000- 8000 putnu) atpūtas vietām Latvijā.

Par Teiču dabas rezervāta dabas vērtību simbolu ir izraudzīta melnkakla gārgale. Latvijā tas ir ļoti rets ligzdotājs. Savu ligzdu gārgales taisa nepieejamos purva ezeros uz saliņām. Teiču purvā ik gadus novēroti 1-3 melnkakla gārgales pāri.

Teičos sastopamas vēl citas purviem raskturīgās putnu sugas: purva piekūns, pļavu lija, dzeltenais tārtiņš, purva tilbīte, melnā puiskatala. Te ir novērojami arī skaisti rubeņu riesti.

Dzīvnieki

Teiču dabas rezervāta plašumos, it īpaši mitrajos mežos mīt daudzi dzīvnieki. Konstatētas 47 Latvijas faunai raksturīgas zīdītājdzīvnieku sugas. No Eiropā apdraudētām: lūsis, vilks, bebrs, ūdrs un brūnais lācis. Purvā bieži uzturas arī aļņi, to šķērso mežacūkas, meža caunas un meža ciršļi. Ūdenstilpnes apdzīvo bebri, ūdri, Amerikas ūdeles. Sastopami arī sikspārņi: ziemeļu sikspārņi, ūdeņu naktssikspāŗņi, rūsganie vakarsikspārņi un pundursikspārņi.

Siksala

Purvā sastopamas vairākas ar mežu apaugušas salas. Starp tām ir arī unikāla vieta Latvijā – Siksala. Tā ir sala pašā purva vidū, kura saglabājusies kā sena krievu vecticībnieku dzīves vieta. Vecticībnieki šo grūti pieejamo salu izvēlējās 17. gadsimtā, bēgdami no ticības vajātājiem. Siksalā joprojām atrodas četras viensētas, tajās joprojām notiek aktīva dzīve. No Siksalas skatu torņa pārredzama lielākā Teiču purva daļa.

Dabas aizsardzība

Rezervāts ir valsts īpaši aizsargājama dabas teritorijas ar visstingrāko aizsardzības režīmu. Teiču purvs iekļauts Ramsāres starptautiskās mitrāju aizsardzības konvencijas sarakstā kā starptautiski nozīmīga migrējošo un ligzdojošo putnu uzturēšanās vieta. Rezervāts ir arī NATURA 2000 teritorija.

Pakalpojumi: 
Gida pakalpojumi
Coordinates:
56.712791, 26.193813
An alternative description

Pēdējo reizi atjaunināts: 
25.11.2015